Wspólna analiza

Najlepiej uczyć się na własnych błędach. Analiza po grze jest jedną z najlepszych metod podniesienia swoich umiejętności. Nasi zawodnicy i eksperci mogą przeprowadzić analizę gry Twojej, Twojej pary, Twojej drużyny. Na miejscu rozgrywek, bądź korespondencyjnie, po przysłaniu do nas zapisów rozdań.