Technika, technika

Oglądając turniej zaproszonych teamów na BBO ALT TOURNAMENT można obserwować w akcji wielu graczy światowej czołówki. Jak wygląda technika na co dzień?

Popatrzmy na dwa rozdania w wykonaniu Jacka Pszczoły z meczu z teamu Blassa z zespołem Rose Meltzer, w którym grał na Bartka Chmurskiego i Piotrka Tuczyńskiego.

W jednym z rozdań Jacek dostał:

♠ A75 ♥ 4 ♦ K10987 ♣ AKW10

Jak się okazało, nie była to najważniejsza ręka w licytacji w tym rozdaniu:

W

N

E

S

Pszczoła

Chmurski

Blass

Tuczyński

 

 

pas

1BA1

pas

2♦

pas

2BA2

ktr.

3♦3

pas

3♥

pas…

 

 

 

 1BA – 14-16 PC;

2♦ - transfer;

2BA – góra z dobrym fitem kierowym;

3♦ - powtórny transfer

Pierwsze wyjście asem trefl było oczywiste:

Rozd. 2
NS/E

W 8 2

K 8 7 6 2

D 6

7 6 5

A 7 5

4

K 10 9 8 7

A K W 10

 

N

W

 

E

S

   
   

 Partner dołożył ♣8 (zrzutki odwrotne). Co dalej?

Jacek zdecydował się wyjść spod asa pik, siódemką. Popatrzmy na cały rozkład:

Rozd. 2
NS/E

W 8 2

K 8 7 6 2

D 6

7 6 5

A 7 5

4

K 10 9 8 7

A K W 10

 

N

W

 

E

S

 

D 10 9 4 3

9 3

W 3 2

8 4 3

 

K 6

A D W 10 5

A 5 4

D 9 2

 To było to, jak Coca Cola. Blotka ze stołu, czwórka od partnera, Józefa Blassa. Król od rozgrywającego, który ściągnął dwa razy atu i wyszedł z ręki blotką karo. Jacek wskoczył królem, dopuścił partnera, grając ponownie spod asa pik, a ten podegrał trefla – bez jednej.

Przy tym układzie obkładało także odejście w drugiej lewie w atu, czy nawet zagranie dalej w trefle. Ale gdyby ręka rozgrywającego wyglądała nieco inaczej, np. ♠ Kx ♥ ADxx ♦ AWxx ♣ Dxx ?

 

Już w następnym rozdaniu Jacek dostał znowu okazję do popisania się techniką. Tym razem na rozgrywce: 

W

N

E

S

Pszczoła

Chmurski

Blass

Tuczyński

 

 

 

pas

1♣

1♦

pas

pas

1BA

2♠

3♦

pas

3♥

pas

3BA

pas…

N wyszedł królem karo (prośba o odblokowanie lub ilościówkę):

K 10 9

A W 4

A 4

A K 8 6 4

 

N

W

 

E

S

 

A 5

10 6 5 3 2

8 6 5

W 10 7

   

S dołożył waleta, a Jacek przepuścił. Bartek kontynuował kara damę. Chcąc nie chcąc, trzeba był wziąć asem. Co dalej?

Z licytacji wynikało, że N ma 6 kar i pięć pików, więc na pewno jest krótki w treflach. Singlowa dama? Jacek przestał w takie rzeczy wierzyć, gdy miał pięć, może sześć lat.

Zagrał w trzeciej lewie z ręki blotkę trefl. N zrzucił ♠6. Walet, dama. S zagrał teraz w kiera. As z ręki, król od N. Teraz trefle – blotka do dziesiątki (od N ♦2), impas ósemką i do końca. N zrzucił karo i dwa piki. Teraz dziesiątka pik – walet, as i blotka pik do króla. Gdy od N spadła dama, dziesiątka była dziewiątą lewą. Swoje.

Oto cały rozkład:

Rozd. 3
WE/S

D W 7 6 2

K D

K D 10 9 7 2

K 10 9

A W 4

A 4

A K 8 6 4

 

N

W

 

E

S

 

A 5

10 6 5 3 2

8 6 5

J 10 7

 

8 4 3

9 8 7

W 3

D 9 5 3 2