Szanse a wnioski z licytacji

Wnioski z licytacji niejednokrotnie dają przesłanki do przeprowadzenia rozgrywki w sposób zupełnie inny, niż wynikałoby z obliczania prawdopodobieństwa szans w oderwaniu od uzyskanych informacji.

Oto przykład takiej rozgrywki w wykonaniu izraelskiego zawodnika Michaela Hochzeita, wielokrotnego reprezentanta na mistrzostwa Europy w latach 70-tych o 80-tych XX wieku. Rozdanie pochodzi z turnieju o puchar Europy par, sponsorowanego przez koncern tytoniowy Philip Morris, rozegranego w Tel Awiwie w 1980 roku.

Po licytacji (obie przed partią):

W

N

E

S

Hochzeit

pas

pas

pas

4♠

pas…

 

 

 

W zaatakował ♦4 (czwarta najlepsza):

♠ 32

 

♥ AD865

 

♦ W102

 

♣ 876

 

N

W            E

S

 
 
 
 

♠ AD109865

 

♥ KW

 

♦ 3

 

♣ K103

 

E wziął pierwszą lewę królem, po czym zagrał asa karo. Jak należy rozgrywać?

Rozgrywający przebił, od W spadła szóstka. Z przebiegu dwóch pierwszych lew było widać, że W zaatakował spod czwartej damy, a E ma pięć kar z asem i królem. Rozgrywający doszedł do wniosku, że E, który spasował na trzeciej ręce, mając w karach AKxxx, nie ma już żadnej starszej figury - ani króla pik, ani asa trefl. W związku z tym w trzeciej lewie ściągnął asa pik. Od W spadł król. Teraz przeszedł do stołu, przejmując waleta kier damą i zagrał w atu, impasując waleta. Pociągnął asa pik i zaczął zgrywać kolejne piki. Przed zagraniem ostatniego końcówka wyglądała następująco (ze stołu zostały zrzucone dwa trefle i kier; W dokładał kolejno karo, trefla i dwa kiery):

♠ -

 

♥ A86

 

♦ W

 

♣ 8

 

N

W            E

S

 
 
 
 

♠ 6

 

♥ K

 

♦ -

 

♣ K103

 

 

Jeżeli kiery byłyby 3-3, nie było szans. Ale gdyby cztery karty w tym kolorze miał W, byłby on w kleszczach przymusu. Po zrzuceniu dwóch kierów, wyglądało, że miał on ich pięć i ręce obrońców w tym momencie wyglądają mniej więcej tak:

♠ -

N

W            E

S

♠ -

♥ 109

♥ -

♦ D

♦ x

♣ AD

♣ Wxxx

Po zagraniu ostatniego pika, W zrzucił damę trefl… Rozgrywający założył, że układ rąk obrońców wygląda jak wyżej, odegrał króla kier - od E blotka karo, po czym zagrał blotkę trefl. W wziął na asa, odegrał asa trefl i musiał dać lewę na asa kier. Oto pełny rozkład:

 

♠ 32

 

 

♥ AD865

 

 

♦ W102

 

 

♣ 876

 

♠ K

N

W            E

S

♠ W74

♥ 109743

♥ 3

♦ D874

♦ AK965

♣ AD9

♣ W432

 

♠ AD109865

 

 

♥ KW

 

 

♦ 3

 

 

♣ K103

 

Zauważmy, że "normalna" rozgrywka, to przejście do stołu kierem, impas pik z nadzieją na podział 2-2 i dobre położenie króla, a potem przejście znów kierem i zagranie trefla do króla... Taka rozgrywka prowadziła tutaj do wpadki bez trzech!

Marek Wójcicki