Rok 1964 - cz.I

BLUE TEAM – Olimpiada 1964 - - półfinał

 

Olimpiada 1964 miała dla graczy Blue Teamu szczególne znaczenie.  Pomimo sześciu kolejnych zwycięstw w walce o Bermuda Bowl, reputacja Blue Teamu była nadszarpnięta porażką na Olimpiadzie w Turynie. Druga olimpiada dawała szansę zmazania tej plamy na honorze.

Przeprowadzone zostały eliminacje – zwyciężyli w nich Belladonna – Avarelli przed d’Alelio - Pabis-Ticci (dwie pierwsze pary kwalifikowały się do reprezentacji automatycznie). Na trzecią parę reprezentacji Carlo Alberto Perroux powołał Garozzo z Forquetem. W tym składzie Włosi byli na pewno głównym faworytem Olimpiady, która została rozegrana w maju 1964 roku w Nowym Jorku. Nowy Jork był szczególnym miastem w historii Blue Teamu – tutaj Włosi zdobyli w 1957 roku swój pierwszy tytuł mistrzów świata.

Rozgrywana systemem „każdy z każdym” runda eliminacyjna nie była nadmiernie udana – Włosi przegrali siedem z 28 meczów – z Argentyną, Niemcami, Izraelem, Szwecją, Wielką Brytanią, Tajlandią i USA.  Dało im to drugie miejsce w tabeli. Oto czwórka półfinalistów:

1.Wielka Brytania                 160 VP

2.Włochy                               153 VP

3.USA                                     147 VP

4.Kanada                               145 VP

Pary półfinałowe były dobierane przez losowanie. Los był na tyle złośliwy, że skojarzył ze sobą dwie najlepsze drużyny eliminacji. Anglicy, w składzie Reese – Schapiro, Harrison-Gray, Konstam, Flint osiągnęli  Nowym Jorku szczyt formy. Mecz zapowiadał się bardzo ciekawie.

Już pierwsze rozdanie pokazało Włochom, że walka nie będzie łatwa:

 

♠ 97643

 

 

♥ W2

 

 

♦ D975

 

 

♣ D5

 

♠ W8

N

W            E

S

♠ AK10

♥ 93

♥ AKD1074

♦ K86

♦ AW43

♣ AW9743

♣ -

 

♠ D52

 

 

♥ 862

 

 

♦ 102

 

 

♣ K10862

 

 Obie przed, rozdawał N:

W

Forquet

N

Reese

E

Garozzo

S

Schapiro

 

1♥1)

ktr.

pas

2♣

pas

3♥

pas

4♥

pas

4BA

pas

5♦

pas

6♥

pas…

 1)system Little Major  - otwarcie 1cc oznacza albo kartę typu “Acolowskie dwa w kolor”, albo 2-6 PC

13 lew, 1010 dla Włochów.

Na drugim stole Harrison-Gray – Konstam bez interwencji doszli także gładko do

 

Mimo stosowania przez Reesa z Schapiro systemu Little Major, przewaga Włochów w licytacji była wyraźna. Oto kilka przykładów:

 

Rozdanie 8:

 

♠ D

 

 

♥ 63

 

 

♦ A864

 

 

♣ AKW876

 

♠ K1065

N

W            E

S

♠ W974

♥ 109875

♥ KW4

♦ 102

♦ D95

♣ D4

♣ 1092

 

♠ A832

 

 

♥ AD2

 

 

♦ KW73

 

 

♣ 53

 

 

W

Forquet

N

Reese

E

Garozzo

S

Schapiro

pas

1♠1)

pas

1BA

pas

2♥

pas

3♥

pas

4♥

pas

5♦

pas…

 

 

 

1)Little Major – otwarcie 1♠ oznaczało 5-4 w kolorach młodszych w sile otwarcia

13 lew, 440 dla Wielkiej Brytanii

W

H.-Gray

N

Belladonna

E

Konstam

S

Avarelli

pas

1♦1)

pas

1♠

pas

3♣

pas

3♦

pas

4♦

pas

4BA

pas

5♥

pas

6♦

pas…

 

 

 

1)Canape

12 lew, 920 i 10 imp dla Włochów

 

W rozdaniu 14 Anglicy zostali pokarani za stosowanie słabego bez atu:

 

♠ W74

 

 

♥ A42

 

 

♦ AK106

 

 

♣ 1098

 

♠ A65

N

W            E

S

♠ 103

♥ DW93

♥ 1085

♦ D74

♦ W532

♣ KW4

♣ A763

 

♠ KD982

 

 

♥ K76

 

 

♦ 98

 

 

♣ D52

 

 

W

H.-Gray

N

Belladonna

E

Konstam

S

Avarelli

 

 

pas

pas

1BA

pas

pas

ktr.

pas…

 

 

 

Bez dwóch, za 500, i kolejne punkty dla Włochów, gdyż na drugim stole:

W

Forquet

N

Reese

E

Garozzo

S

Schapiro

 

 

pas

pas

1♠1)

pas

1BA

pas…

1)Neapolitański Trefl – z rękami zrównoważonymi dopuszczalne były otwarcia w starszy kolor z trójki

i bez jednej, za 100.

 

Po dwudziestu rozdaniach Włosi prowadzili różnicą 17 imp.

 

W drugiej tercji w grze Włochów było już widać tendencję do gry na mały obrót, jak np. w rozdaniu 22:

WE po partii, rozdawał E:

 

♠ AD7

 

 

♥ 10

 

 

♦ KDW106542

 

 

♣ 4

 

♠ K109832

N

W            E

S

♠ W54

♥ AK876

♥ DW53

♦ -

♦ 8

♣ 108

♣ A6532

 

♠ 6

 

 

♥ 942

 

 

♦ A973

 

 

♣ KDW97

 

 

W

Avarelli

N

Reese

E

Belladonna

S

Schapiro

 

 

pas

1♠1)

2♠

5♦

ktr.

pas

5♥

ktr.

pas…

 

1)Little Major – co najmniej 5-4 w młodszych, siła normalnego otwarcia

200 dla Wielkiej Brytanii

W

H.-Gray

N

Forquet

E

Flint

S

Garozzo

 

 

pas

1♦1)

2♠

4BA

ktr.

5♦

5♥

6♦

ktr.

pas…

1)Canape

100 dla Wielkiej Brytanii

 

Najbardziej dramatycznym rozdaniem drugiej tercji było rozdanie 29:

Obie po partii, rozdawał N:

 

♠ -

 

 

♥ 1098643

 

 

♦ 1098

 

 

♣ 10743

 

♠ A103

N

W            E

S

♠ DW7

♥ 2

♥ AW7

♦ K3

♦ ADW762

♣ KDW9865

♣ A

 

♠ K986542

 

 

♥ KD5

 

 

♦ 54

 

 

♣ 2

 

Anglicy z rękami WE licytowali prosto i skutecznie:

W

H.-Gray

N

Forquet

E

Flint

S

Garozzo

 

pas

2BA(?)

pas

4♣1)

pas

4BA

pas

7BA

pas…

 

 

1)pytanie o asy

13 lew z góry, 2220 dla Wielkiej Brytanii

W brydżramie licytacja była dłuższa:

W

Avarelli

N

Reese

E

Belladonna

S

Schapiro

 

pas

1♦

1♠

3♣

pas

4♦

pas

4BA

pas

5BA

pas

6♦

pas

7♦

pas…

Schapiro, po długim namyśle wyszedł w piki i bez jednej.

 

Poważną stratę ponieśli Włosi także w rozdaniu 39:

Obie po partii, rozdawał S:

 

♠ 975

 

 

♥ DW983

 

 

♦ 964

 

 

♣ W6

 

♠ KW84

N

W            E

S

♠ 63

♥ A106

♥ K754

♦ A1052

♦ KW

♣ 95

♣ KD732

 

♠ AD102

 

 

♥ 2

 

 

♦ D873

 

 

♣ A1084

 

 

W

Avarelli

N

Reese

E

Belladonna

S

Schapiro

 

 

 

1♦1)

ktr.

pas

3♣

pas

3BA

pas…

 

 

1)4+♠

Bez jednej, 100 dla Wielkiej Brytanii.

W pokoju zamkniętym Harrison-Gray celnie ukarnił kontrę re-open, a Forquet  próbował ratować partnera (prawdopodobnie mając w pamięci rozdanie14):

W

H.-Gray

N

Forquet

E

Flint

S

Garozzo

 

 

 

1♠

pas

pas

ktr.

pas

pas(!)

rktr.

pas

2♣

ktr.

2♦

pas

pas

ktr.

2♥

ktr.

pas…

Bez dwóch, 500 dla WielkiejBrytanii.

W sumie w dwudziestu rozdaniach drugiej tercji Anglicy odrobili 2 imp i do ostatnich dwudziestu rozdań Włosi siedli z przewagą 15 imp.

Brytyjczycy zaczęli szczęśliwie:

Rozdanie 41. WE po partii, rozdawał N:

 

♠ W10872

 

 

♥ D8

 

 

♦ KD8

 

 

♣ W73

 

♠ D93

N

W            E

S

♠ AK654

♥ 743

♥ AK9652

♦ A964

♦ 7

♣ KD4

♣ A

 

♠ -

 

 

♥ W10

 

 

♦ W10532

 

 

♣ 1098652

 

 

W

Schapiro

N

Belladonna

E

Reese

S

Avarelli

 

pas

1♦1)

pas

2♦

pas

3♥

pas

4♥

pas

4BA

pas

5♦

pas

6♣

pas

7♥

pas…

 

 

1)Little Major – 1♦ oznacza 4+♠ w sile otwarcia

Przy podziale atutów 2-2 szlem był z góry – 2210 dla Wielkiej Brytanii.

W

Forquet

N

Konstam

E

Garozzo

S

H.-Gray

 

pas

1♣1)

pas

1♠

ktr.

2♥

pas

3BA

pas

4♠

pas

5♠

pas

5BA

pas

6♣

pas

6♥

pas…

1)Trefl Neapolitański – 17+ PC

2)3 kontrole

Włosi, raczej słusznie zatrzymali się w szlemiku, tracąc 13 imp.

 

Po rozdaniu 42 Anglicy już prowadzili:

 

♠ D75

 

 

♥ AW105

 

 

♦ 985

 

 

♣ AD7

 

♠ 1042

N

W            E

S

♠ AKW8

♥ 9842

♥ K76

♦ W4

♦ 632

♣ KW63

♣ 1054

 

♠ 963

 

 

♥ D3

 

 

♦ AKD107

 

 

♣ 982

 

 

W

Schapiro

N

Belladonna

E

Reese

S

Avarelli

 

 

pas

pas

pas

1♣

ktr.

pas

1♥

pas

pas

2♦

pas…

 

 

 

9 lew, 110 dla Włoch

W

Forquet

N

Konstam

E

Garozzo

S

H.-Gray

 

 

pas

1♦

pas

1♥

pas

2♦

pas

3BA

pas…

 

3BA z ręki N było nieobkładalne – 630 dla Wielkiej Brytanii.

Włosi odrabiali straty w rozdaniach ze strefy częściowego zapisu, jak w rozdaniu 51, gdzie Brytyjczykom ponownie „przyszło” słabe bez atu:

 

♠ A32

 

 

♥ D1064

 

 

♦ W92

 

 

♣ AW5

 

♠ DW105

N

W            E

S

♠ K8

♥ W5

♥ AK872

♦ 1053

♦ AK87

♣ K762

♣ 108

 

♠ 9764

 

 

♥ 93

 

 

♦ D64

 

 

♣ D943

 

 

W

Schapiro

N

Belladonna

E

Reese

S

Avarelli

 

 

 

pas

pas

1♣

ktr.

pas

1♠

pas…

 

 

Swoje, 80 dla Wielkiej Brytanii

W

Forquet

N

Konstam

E

Garozzo

S

H.-Gray

 

 

 

pas

pas

1BA

ktr.

2♣

ktr.

pas…

 

 

 Bez czterech, 700 dla Włoch.

 

Przed ostatnim rozdaniem Włosi prowadzili różnicą 11 imp. Anglicy dostali w nim szanse na odrobienie strat:

 

♠ D

 

 

♥ 10732

 

 

♦ KW2

 

 

♣ D10986

 

♠ 3

N

W            E

S

♠ W10972

♥ AW9654

♥ KD

♦ 10876

♦ 9

♣ W4

♣ K7532

 

♠ AK8654

 

 

♥ 8

 

 

♦ AD543

 

 

♣ A

 

W pokoju zamkniętym Anglicy zatrzymali się w 5♠:

W

Forquet

N

Konstam

E

Garozzo

S

H.-Gray

2♥

pas

pas

3♥

pas

5♣

pas

5♠

pas…

 

 

 

i Włosi zapisali sobie 100 za bez jednej. W pokoju otwartym Belladonna z Avarelim doszli do szansownych 6♦:

W

Schapiro

N

Belladonna

E

Reese

S

Avarelli

pas

pas

pas

1♣1)

2♥

pas

pas

3♦2)

pas

4♣3)

pas

4♠4)

pas

5♦5)

pas

6♦

pas…

 

 

 

1)Rzymski Trefl – trefl wieloznaczny

2)”co masz w karach?”

3)trzeci starszy honor

4)”co masz w pikach?”

5)starszy honor

Przy tych podziałąch Avarelli wpadł bez trzech za 300 i Anglicy zdobyli 5 imp, ulegając różnicą 6 imp – 120-126.

Gdyby Reese-Schapiro skontrowali szlemika i zapisali 800 (ale czy wtedy Avarelli musiałby wpaść bez trzech?), bądź gdyby Harrison-Gray – Konstam zatrzymali się w końcówce, do finału awansowaliby Anglicy.

© Marek Wójcicki