Polska technologia w ACBL

American Contract Bridge League począwszy od najbliższych jesiennych mistrzostw Ameryki Północnej będzie nagrywać na video mecze turniejów mistrzowskich począwszy od ćwierćfinałów. jest to jeden z punktów wdrażanego w USA programu zapobiegania i zwalczania oszustw w brydżu.

Amerykanie bardzo wysoko ocenili jakość transmisji internetowych z polskich imprez, wdrażanych według pomysłu Marcina Wasłowicza, łączących przekaz video, dźwiękowy, z przekazem przebiegu licytacji i rozgrywki na Bridge Base Online. Oto przykładowy ekran:

Jakość i kompletno0ść transmisji według technologii Marcina zdecydowanie przewyższa to, co zostało zrobione np. podczas mistrzostw Europy w Opatiji. Z tego powodu Amerykanie zwrócili się do Marcina Wasłowicza o wdrożenie jego systemu na imprezach amerykańskich oraz przeszkolenie personelu ACBL w zakresi organizacji i obsługi transmisji.

Gratulujemy!