Afera "cynkarzy" - gorąca linia Światowej Federacji Brydżowej

Światowa Federacja Brydżowa zrobiła krok w kierunku walki z oszustwami i nieetycznymi zachowaniami przy stole brydżowym. Jeszcze podczas obrad w Chennai, WBF stwierdziła, że właściwym ciałem do zajmowania się podejrzeniami, pogłoskami i oskarżeniami o "cynkowanie" i nieetyczne zachoania przy stole jest High Level Players Committee - taka, mówiąc w skrócie "Rada Zawodnicza" Światowej Federacji Brydżowej. Ta komisja zebrała sie podczas osotatnich mistrzostw Ameryki Północnej i opracowała zasady postępowania.

Ma powstać coś w rodzaju "gorącej linii" - sposobu zgłaszania komisji podejrzeń o cynkowanie, podejrzanych zagrań i naruszeń etyki przy stole. Najprawdopodobniej bedzie to adres mailowy, na który będzie można zgłaszać takie przypadki. Zgłaszającym gwarantuje sie poufność - ich tożsamośc nie bedzie ujawniana osobom innym, niż prowadzące postępowanie, a na żądania także pełna anonimowość. Zgłaszający maja podlegać ochronie WBF - jeżeli przeciwko zgłaszającym, którzy nie zastrzegą sobie anonimowości, zostałyby podjęte jakieś działania przez osoby zrzeszone w związkach brydżowych, WBF podejmie wobec takich osób kroki dyscyplinarne.

Postępowanie w "Radzie Zawodniczej" będzie się toczyć z gwarancją dyskrecji - jej członkowie zobiowiązali się do zachowania poufnosci. W razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia, będzie uruchamiana odpowiednia procedura w organach dyscyplinarnych WBF. Wszystkie zgłoszenia mają być archiwizowane.

Na razie nie podano technicznego sposobu działania "gorącej linii". Ma ona zacząć działać od 1. stycznia.

Na spotkaniu w Dnever nastąpiły zmiany w komisji. Przewodniczącym został Philippe Cronier (Francja), a jego zastępcą Ishmael DelMonte (Australia). Pozostali członkowie komisji to  Heather Dhondy (Anglia), Giorgio Duboin (Włochy), Chip Martel (USA), Marion Michielsen (Holandia), Kirubakara Moorthy (Indie), Tarek Sadek (Egipt), Janice Seamon-Molson (USA), Jackie Thompson (Trinidad i Tobago), Kit Woolsey (USA), Fu Zhong (Chiny), Ata Aydin (Turcja), Agustin Madala (Włochy), Wang WenFei (Chiny).

Komisja wybrała na swojego przedstawiciela w Komitecie Wykonawczym WBF Giorgio Duboina. Zastąpił on na tej pozycji Fulvio Fantoniego.