ZG PZBS - Rezygnacja Igora Chalupca z funkcji wiceprezesa

 

 

 

W dniu 15. października Igor Chalupec złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa PZBS. Oto jego pismo do Zarządu Głównego PZBS, wyjaśniające powody tej decyzji:

 

 

 

 

                                                                                                          Warszawa, 15 października 2015 r.

 

                                                                                                                                                        Zarząd PZBS

 

Drodzy Koledzy!

 

Niedawno zakończone Drużynowe Mistrzostwa Świata w Chennai przyniosły polskiemu brydżowi ogromne sportowe sukcesy: pierwsze w historii złoto w Bermuda Bowl dla drużyny open i brąz drużyny seniorów w d'Orsi Trophy. Zawodnikom i ich opiekunom należą się słowa wielkiego uznania i gratulacji za odniesiony sukces.

Niestety, osiągnięciom tym towarzyszyły przykre dla polskiego brydża okoliczności. Wycofanie zaproszenia przez Komitet Akredytacyjny WBF do udziału w Mistrzostwach dla pary Cezary Balicki - Adam Żmudziński jest wydarzeniem bez precedensu. Sposób reakcji Związku na tę sytuację był, w mojej opinii, nieadekwatny do okoliczności. Przez długi czas, miedzy innymi, brakowało naszej oficjalnej, publicznej reakcji na decyzję WBF, co obniżyło prestiż Związku i postawiło drużynę open w co najmniej niezręcznej sytuacji. Dla mnie nieakceptowalny był też tryb konsultacji w gronie władz Związku w tym zakresie.

Zdarzenia w Chennai nakładają się na inne kwestie dotyczące działalności Związku, które budzą moje zastrzeżenia i którymi dzieliłem się kilkakrotnie w ostatnim czasie z Prezesem PZBS. W konkluzji, uprzejmie proszę Zarząd o przyjęcie mojej rezygnacji z funkcji Wiceprezesa i członka Zarządu PZBS.

Chcę podkreślić, że będę z sympatią wspominał okres pracy w Zarządzie. W tym miejscu bardzo dziękuję Koledze Prezesowi Kiełbasińskiemu za zaproszenie do udziału w jego pracach. Poznałem wspaniałych ludzi, zaangażowanych działaczy i utalentowanych zawodników. Udało się załatwić sporo istotnych dla polskiego brydża sportowego spraw. Pozyskaliśmy sponsorów, w tym Fundację PZU S.A. dla bardzo ważnego programu 60+. Historycznym osiągnięciem jest przyznanie Związkowi prawa do organizacji World Bridge Games we Wrocławiu w 2016 roku i cieszę się, że mogłem się do tego sukcesu nieco przyczynić. Szczególną satysfakcję dała mi praca w Komisji Statutowej PZBS zwieńczona przygotowaniem projektu nowego Statutu Związku. Choć żałuję, że zabrakło dotąd determinacji, aby doprowadzić przez dwa lata do jego formalnego uchwalenia.

Dziękuję Kolegom z Zarządu i Biura za dotychczasową współpracę i pragnę podkreślić, że moja rezygnacja nie oznacza w żadnym razie odejścia od polskiego brydża sportowego, z którym zamierzam być nadal blisko związanym. Życzę też Związkowi wyjścia z obecnego kryzysu w transparentny i profesjonalny sposób, który ochroni i umocni reputację Związku w Polsce i na arenie międzynarodowej. W szczególności, jako przedstawiciel sponsorów, oczekuję, że Związek doprowadzi do szybkiego i transparentnego wyjaśnienia publicznie zgłoszonych oskarżeń w stosunku do pary Balicki - Żmudziński oraz zapewni, aby polski brydż sportowy był wolny od wszelkich przejawów nieuczciwych i nieetycznych zachowań. Życzę nam wszystkim wielu sukcesów sportowych i organizacyjnych odniesionych w duchu życzliwej współpracy i zachowania zasad fair play.

 

Łączę sportowe pozdrowienia

 

Igor Chalupec