Władze EBL - pierwsze reakcje

W Opatiji odbył się kongres Europejskiej Ligi Brydżowej, na którym wybrano władze EBL na nową kadencję. Wybór prezydenta i Komitetu Wykonawczego został dokonany głosami delegatów. Przypominam, że prezydentem został ponownie Yves Aubry, a do Komitetu Wykonawczego weszli:

 (w nawiasie liczba otrzymanych głosów):

Sevinç Atay (64) - Turcja

Jurica Caric (53) - Chorwacja

Marc De Pauw - (73) - Belgia

David Harris - (49) - Anglia

Josef Harsanyi (70) - Niemcy

Jan Kamras (80) - Szwecja

Radoslaw Kielbasinski (68) - Polska

Eric Laurant (63) - Holandia

Eitan Levy (80) - Izrael

Jafet Olafsson (63) - Islandia

Filippo Palma (59) - Włochy

Paul Porteous (54) - Irlandia

Po ukonstytuowaniu się, podzielono funkcje w Komitecie Wykonawczym. Pierwszym wiceprezydentem został Marc de Pauw, drugim Radosław Kielbasiński, sekretarzem David Harris, a skarbnikiem Josef Harsanyi.

Delegatami do WBF zostali Yves Aubry, Sevinc Atay, David Harris, Marc de Pauw i Radosław Kiełbasiński.

Członkami Rady Prezydenckiej zostali Sevinc Atay i Filippo Palma.

Trzy federacje - holenderska, duńska i szwedzka wystosowały oficjalne pisma do władz EBL, zarzucając, że przy nominacjach wiceprezydentów, skarbnika i sekretarza zignorowano wyniki głosowania, pomijając osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, co jest sprzeczne z dobrymi praktykami zarządzania. W liście federacji szwedzkiej znalazły się nawet sformułowania o nepotyzmie i złamaniu statutu EBL (art. 61) podczas zgromadzenia. Oto cytat:

"It seems the first hours of the new administration have been characterized more by disrespect for the highest governing body of the EBL, abuse of power, nepotism and intimidation than by the principles stated in the first paragraph above. We most strongly protest against this, hope it will not continue and trust the initial actions will be rectified as swiftly as they were taken."