Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS 2016

W sobotę i niedzielę. 4-5 czerwca, w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS.

Celem Zgromadzenie było podsumowanie kadencji władz Związku 2012-2016 i wybór władz na kadencję 2016-2020.

W najważniejszych wyborach - prezesa PZBS wybrany został Witold Stachnik. Uzyskał on 48 głosów od 65 kandydatów - 9 było przeciw, a 8 się wstrzymało.

Wybrano także Zarząd Główny na lata 2012-2016. oto wyniki głosowania:

58 głosów (z 64) - A.Bakalarz

57 - M.Małysa

55 - I.Chalupec

      P.Janiszewski

52 - L.Leszczyńska

49 - M.Czajkowski

      T.Latos

48 - A.Wasiak

42 - J.Grzelczak

39 - M.Pędziński

36 - S.Gołębiowski

32 - R.Łazikiewicz

Powyższa dwunastka, wraz z prezesem W.Stachnikiem, stanowi ZG kadencji 2016-2020

Do ZG nie weszli:

31 - P.Walczak

28 - S.Latała

      M.Wierszycki

Wybrano Komisję Rewizyjną na lata 2012-2016:

Przewodniczący - Jarosław Molenda (32 głosy z 57), kontrkandydatem był Olech Bestrzyński (25 głosów)

Członkowie: P.Czarnecki (41 głosów z 53), O.Bestrzyński (40), T.Winciorek (38), N.Krzystanek (33); do składu nie weszli: R.Borusiewicz (26), W.Paczkowski (16)

Zgromadzenie uchwaliło nadanie tytułu Prezesa Honorowego PZBS Radosławowi Kiełbasińskiemu.

Zgromadzenie uchwaliło także nowy Statut Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Zapis video Walnego Zgromadzenia

Komunikat z Walnego Zgromadzenia

Bezpośrednio po Zgromadzeniu odbyło sie pierwsze posiedzenie ZG nowej kadencji. Ukonstytuowało się przedium ZG w składzie: Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Tomasz Lstos, Marek Małysa.

Zarząd zadecydował także o podtrzymaniu decyzji poprzedniego ZG, dotyczących reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Budapeszcie.

Komunikat z zebrania nr 1 ZG