Szkolenie z K.Martensem

W dniach 14-16 lutego w siedzibie fundacji w Warszawie przy ul. Rosoła 10 odbyło się szkolenie dla naszych zawodników oraz grupy gości, poświęcone licytacji strefy szlemowej. Oto tematyka poszczególnych wykładów:

1)Baza, czyli sekwencje środkowe oparte na idei transferowego wydłużenia kolorów

2)Ocena karty w strefie szlemowej (klasyfikacja karty metodą rankingu)

3)Wyobraźnia i ocena sytuacji

4)Metoda kamuflażu

5)Ustalenia specjalne w parze

6)Splintery

7)Pytania o asy na niskich wysokościach

8)Last train

9)Blackwood (standardowy, warunkowy, zależny od kontekstu, exclusive)

10)Znaczenie odzywki 5 NT

11)Konwencja Turbo

12)Kluczowe decyzje

Szkolenie było przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i doskonale zorganizowane. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie kolejnych tego typu zajęć, poświęconych innym aspektom gry.

 

Uczestnicy w skupieniu śledzili wykłady

w skupieniu 1

może nawet bardziej, niż skupieni...

skupienie 2

Mistrz cierpliwie

skłaniał do refleksji

refleksje

nad trudnymi zagadnieniami, takimi, jak stopień sfitowania rąk

fit

Uczestnicy wchłaniali wiedzę

wiedza

w skupieniu i starannie

wiedza1

Chwilami jednak było widać zwątpienie - "Czy tak na pewno się da?"

doubt

Ale pod koniec wszystko już stało się jasne

jasne