Sprawy oszustów - Kuriozalne uzasadnienie uniewinnienia Elinescu i Wladowa

Jak pisaliśmy wcześniej, sąd cywilny w Kolonii uznał dyskwalifikację Elinescu i Wladowa za niezgodną z prawem.

Po opublikowaniu pełnego uzasadnienia decyzji sądu, oparto je na trzech przesłankach - wieku graczy - według sądu 10-letnia dyskwalifikacja jest w przypadku graczy w wieku 63 i 72 lata praktycznie dożywotnia, fotychczas nie byli oni karani, więc kara jest zbyt surowa jak na pierwsze wykroczenie. Z tymi dwoma, można dyskutować, ale trzeci punkt uzasadnienia... Według informacji na portalu bridgewinners, sąd stwierdził, że nawet, jeśli gracze stosowali nielegalne sygnały, to nie używali żadnych środków technicznych, a sygnały przesyłane "ciałem" mogą być uważane za "stanowiące integralną część gry".