Przesłuchania przed komisją Izraelskiej Federacji Brydżowej

Specjalna Komisja Etyczna Izraelskiej Federacji Brydżowej, powołana do zbadania zarzutów o stosowanie niedozwolonych sygnałów przez parę Fisher - Schwartz ogłosiła, że zaplanowane na 8. i 10. listopada przesłuchania podejrzanych przez komisję będą otwarte dla publiczności. Uczyniono tak ze względu na duże zainteresowanie i znaczną liczbę wniosków o pozwolenie na obserwację przesłuchań.

Więcej na temat zarzutów, postawionych parze Fisher - Schwartz przez Izraelską Federację Brydżową