Pomroczność jasna usankcjonowana...

Kilka, a może kilkanaście lat temu głośny był u nas proces sądowy, w którym chwilowe zaćmienie umysłu, nazwane naukowo „pomrocznością jasną” zostało przez sąd uznane jako powód do uniewinnienia od spowodowania wypadku drogowego. Włoski sąd sportowy przyjął podobne stanowisko w odniesieniu do wydarzenia ze stołu brydżowego.

Podczas rozgrywek włoskiej I ligi, które w maju tego roku odbyły się w Salsomaggiore, liderzy światowego rankingu - Fulvio Fantoni and Claudio Nunes w meczu VINCI - PALMA potykali się z parą Mazzadi - Lo Presti.

Po licytacji (WE po partii, rozd. S):

W

Mazzadi

N

Fantoni

E

Lo Presti

S

Nunes

 

 

 

pas

1♦

2♣

2♦1)

ktr.

pas

3♣

4♣

5♣

pas

pas

6♥

pas…

1)transfer na kiery

Nunes wistował z kartą: ♠W974 ♥4 ♦A10752 ♣A72. Po ciągnął asa karo i W wyłożył dziadka:

♠AK102 ♥82 ♦KW943 ♣63. Do asa od partnera spadła szóstka (zrzutki odwrotne), od rozgrywającego ósemka. Co dalej?

Wydaje się, że partner, który przed partią, po naszym pasie, nie skoczył treflami, a wszedł miękko na wysokości dwóch, nie może mieć ośmiu kart w tym kolorze i as trefl na pewno „przechodzi”, zapewniając obłożenie kontraktu.

Nunes kontynuował jednak blotką karo. Co z tego wynikło? Popatrzmy na cały rozkład:

 

♠ 863

 

 

♥ 1063

 

 

♦ 6

 

 

♣ DW10954

 

♠ AK102

N

W            E

S

♠ D5

♥ 82

♥ AKDW975

♦ KW943

♦ D8

♣ 63

♣ K8

 

♠ W974

 

 

♥ 4

 

 

♦ A10752

 

 

♣ A72

 

Fantoni przebił drugie karo i obrona wzięła jeszcze dwa trefle. Przeciwnicy zgłosili zastrzeżenia co do czystości tego zagrania i stwierdzili, że niezwykły przebieg wydarzeń mocno sugeruje, iż S miał nieautoryzowaną informację o singletonie karo w ręce N.

Sprawa oparła się o Narodowy Sąd Sportowy. Nunes stwierdził, że miał moment „zaćmienia umysłowego” (wł. „obnubilamento”). Sędzia powołał na ekspertów Carlo Totaro oraz Dano de Falco. Carlo Totaro. Totaro stwierdził, że „zaćmienie” mogło mieć miejsce, natomiast de Falco ocenił, że jest to nie do przyjęcia.

Oskarżyciel podkreślał, że nie mamy do czynienia z przypadkiem „pomroczności jasnej” u amatora, ale u gracza, który jest na drugim miejscu rankingu światowego!

Eksperci obrony, wśród nich m.in. Benito Garozzo, w większości zgadzali się, ze z technicznego punktu widzenia atak asem karo jest poprawny, gdyż u E można było spodziewać się renonsu trefl, natomiast trudno wyjaśnić kontynuację karową w świetle licytacji oraz ujawnienia w dziadku jedynie dwóch trefli. Na poparcie tezy o zaćmieniu, podawali świadectwo operatora vuegraphu, obecnego przy stole, który stwierdził, że namysł nad pierwszym wistem trwał około 10 sekund, natomiast zagranie drugiego kara nastą piło po mniej  więcej dwóch sekundach.

Sędzia uznał argumentację Nunesa, stwierdzając, że przypadki „zaćmienia” się zdarzają, są znane w psychologii i opisane w literaturze fachowej. Nie znalazł dowodu na posiadanie przez Nunesa nielegalnej informacji…

Wydaje się, że w środowisku zawodowców werdykt ten rozpocznie ożywioną dyskusję. Na przykład, Lorenzo Lauria w wywiadzie udzielonym portalowi Neapolitan Club wyrażał się o tym werdykcie bardzo ostrożnie, ale stwierdził, że może on być niebezpiecznym precedensem.