Oświadczenie reprezentantów na ME w Ostendzie

Warszawa, 2 lipca 2018

Krzysztof Buras

Grzegorz Narkiewicz

Wojciech Gaweł

Rafał Jagniewski

Reprezentanci Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Ostendzie

 

W nawiązaniu do Komunikatu z zebrania nr 15 Zarządu PZBS, w którym w pkt.6 stwierdzono:

Pomiędzy KN II a DME prowadzono rozmowy z Grzegorzem Narkiewiczem, prezesem Fundacji bridge24 na temat udziału w DME trzeciej pary. Przez bardzo długi czas byliśmy informowani, że nasza najlepsza para zagra w DME, jeżeli nie w całości imprezy, to przynajmniej w jej części. Przyjęty regulamin kadrowy ściśle określał sposób powołania trzeciej pary i nie dawał Zarządowi żadnego pola manewru: Rezerwę Reprezentacji stanowią zawodnicy z teamu, który uczestniczył w finale rozgrywek. Zawodników rezerwy powołuje do Reprezentacji Zarząd PZBS, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – Prezydium Zarządu PZBS. Zgodnie z regulaminem rozgrywek kadrowych Prezes zaproponował prezesowi Bridge 24 uzupełnienie składu o trzecią parę pochodzącą z drużyny, która przegrała finał KN II. Dwie zawodowe pary tworzące reprezentację nie widziały możliwości tworzenia drużyny z którąkolwiek z par grających w przegranym teamie z finału KN II.

pragniemy wyjaśnić, że jeszcze przed naszym startem w rozgrywkach kadrowych Zarząd był informowany o tym, że udział Jacka Kality i Michała Nowosadzkiego w mistrzostwach Europy w Ostendzie może być niemożliwy, bądź możliwy jedynie w części mistrzostw. Informacja ta została przyjęta i nasz team w składzie trzyparowym wystartował w rozgrywkach Kadry Narodowej. Po wygraniu kadry, na podstawie uchwały Zarządu PZBS nr 23/2018/2016-2020 zostaliśmy reprezentantami Polski i od tego czasu nasze rozmowy z członkami władz PZBS na tematy, związane z mistrzostwami Europy w Ostendzie nie miały nic wspólnego z Fundacją Bridge24.pl, a dotyczyły jedynie reprezentacji, powołanej przez Polski Związek Brydża Sportowego.

Przed mistrzostwami Zarząd, a prezes w szczególności, co najmniej kilkukrotnie był informowany, że szanse na przyjazd Kality i Nowosadzkiego na mistrzostwa są niewielkie. W tej sytuacji jedynym organem władnym powołać trzecią parę, był Zarząd PZBS. Być może powodem braku takiej decyzji był sztywny regulamin rozgrywek kadrowych, dopuszczający powołanie rezerwy jedynie z drużyny finalistów Kadry Narodowej II? My, widząc nawet niewielkie szanse na przyjazd Jacka z Michałem, nie podejmowaliśmy w tej sprawie żadnych kroków. Nie bez znaczenia w tej sytuacji był pewnie też fakt, że od maja 2017 nie było kapitana, który zajmowałby się rozgrywkami kadrowymi i reprezentacją open – wszystkie decyzje i rozwiązania w sprawie regulaminów i innych decyzji były sterowane bezpośrednio przez prezesa.

Nawiasem mówiąc, przyjęty przez Zarząd regulamin rozgrywek kadrowych był istotnym źródłem całego zamieszania – nie tylko ograniczał możliwości powołania pary rezerwowej, ale także praktycznie zmuszał parę Kalita – Nowosadzki do gry w kadrze 2018, jeżeli celem zasadniczym był turniej Bermuda Bowl 2019.

Nie bardzo rozumiemy, jaki cel przyświeca prezesowi PZBS w mieszaniu Fundacji Bridge24.pl w tę sprawę. Wszyscy zawodnicy teamu, który wygrał rozgrywki kadrowe, w momencie wygrania i powołania przez Zarząd przywołaną wyżej uchwałą uzyskali status reprezentantów Polski i ich związki z Fundacją Bridge24.pl przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Odnosimy wrażenie, że mieszanie w tę sprawę Fundacji ma służyć jedynie manipulacji i odwróceniu uwagi od działań, jakie podjął, a w zasadzie nie podjął, Zarząd, a w szczególności osobiście prezes Stachnik w sprawie reprezentacji open na Ostendę.