Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej EBL w sprawie pary Balicki - Żmudziński

Afera, zapoczątkowana wykluczeniem pary Balicki - Żmudziński przez Komisję Akredytacyjną Światowej Federacji Brydżowej z drużynowych mistrzostw świata w Chennai we wrześniu 2015 doczekała się zakończenia (o ile żadna ze stron nie będzie się już odwoływała).

10 lutego w Lozannie Komisja Dyscyplinarna  Europejskiej Ligi Brydżowej w składzie Gabor Winkler (Węgry) - przewodniczący, Peter Schaltz (Dania) i Rex Anderson (Irlandia) - członkowie opublikowała orzeczenie w sprawie oskarżenia, przygotowanego przez specjalną Komisję Śledczą EBL, pracującą pod przewodnictwem Erica Lauranta (Holandia), a przekazanego Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrzenia przez prezydenta EBL Yvesa Aubry.

Komisja Śledcza przedstawiła przygotowany przez siebie z pomocą współpracujących ekspertów (brydżowych i statystycznych) materiał, oparty głównie na analizie zapisów video meczów, rozegranych przez Balickiego i Żmudzińskiego podczas drużynowych mistrzostw Europy 2014 w Opatiji oraz przebiegu gry w tych meczach, który miał uzasadniać zarzut, że para ta stosowała niedozwolone sygnały, oparte na umówionym sposobie układania kartek licytacyjnych na tacy.

Balicki i Żmudziński, reprezentowani przez krakowskiego prawnika Macieja Klisia przedstawili analizy, przygotowane przez powołanych przez siebie ekspertów, które przeczyły zarzutom, postawionym przez Komisję Śledczą EBL.

Po analizie argumentów obu stron, Komisja Dyscyplinarna EBL orzekła (w wolnym przekładzie z orzeczenia Komisji):

1.Panowe Cezary Balicki i Adam Żmudziński naruszyli w trakcie Drużynowych Mistrzostwach Europy 2014 w Opatiji Przepis 3. Zasad Rozgrywania Zawodów. (w tym punkcie są określone zasady układania kartek licytacyjnych na tacy - przyp. red.).

2.Na podstawie dowodów nie można stwierdzić, że panowie Cezary Balicki i Adam Żmudziński stosowali niedozwolone, wcześniej uzgodnione, sposoby wymiany informacji podczas tych mistrzostw.

3.Nie wymierza się żadnej kary panom Cezaremu Balickiemu i Adamowi Żmudzińskiemu.

4.Nie obciąża się nikogo kosztami postępowania.

5.Oddala się wszelkie inne wnioski oraz żądania.

Pełny tekst decyzji Komisji, w języku angielskim jest zamieszczony na stronie internetowej EBL, a polski przekład (niestety, zrobionym przez biegłego, nie mającego pojęcia o brydżu i brydżu sportowym, stąd w wielu miejscach odbiegającym od sensu merytorycznego) jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Związku Brydża Sportowego.