Fantoni - Nunes wydaleni z ACBL

American Contract Bridge League uznała Fantoniego i Nunesa za winnych przekazywania sobie nielegalnych informacji.

W związku z tym zostali oni wydaleni z ACBL z odebraniem wszelkich praw członkowskich, przywilejów oraz punktów klasyfikacyjnych.

Ponadto wszyscy, którzy w okresie 4 lat wstecz od Spingolda 2015 grali z nimi w teamach bądź parach będą pozbawieni zdobytych w tych turniejach punktów klasyfikacyjnych.