Elinescu - Wladow - c.d.

Niemiecka Federacja Brydżowa zakazała udziału w imprezach krajowych i międzynarodowych Michaelowi Elinescu i Entscho Wladowowi, zarówno osobno, jak i w parze, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, które doprowadziło do ich dyskwalifikacji przez WBF za stosowanie niedozwolonych sygnałów.