Amerykańskie rozgrywki kadrowe 2015

Zamknięte zostały zgłoszenia do amerykańskich rozgrywek kadrowych - "trialsów", które wyłonią reprezentację USA 2 na tegoroczny turniej Bermuda Bowl (USA 1 to zwycięzca ubiegłorocznych "trilasów" - NICKELL).

Rozgrywki odbędą się w dniach 8-17 maja.

Oto zgłoszone drużyny:

DIAMOND - Diamond - Platnick, Greco - Hampson, Bathurst - J.Lall

HAMMAN - Hamman - Lee, Grabel - Weinstein, Rubin - Weichsel

FLEISHER - Fleisher - Martel, Moss - Delmonte, Rosenberg - Willenken

Te trzy teamy zaczną od razy od play off. Pozostałe teamy zagrają o pozostałe 13 miejsc w 1/8 finału systemem "każdy z każdym":

CAYNE - Cayne - Seamon, Cheek - Grue, Kamil - Mahmood

GORDON - Gordon - Pratap, Berkowitz - Sontag, Pszczoła - Dwyer

BRAMLEY - Bramley - stansby, Woolsey - Stewart, Bates - Granovetter

MAHAFFEY - Mahaffey - Lev, Cohler - Cohen, Glubok - Passell

HARRIS - Harris - Morgan, Chambers - Schermer

GUPTA - V.Gupta - Miller , Smith - Garner - Kaplan

FIREMAN - P.Fireman - G.Wolpert, Demuy - Kranyak, Hurd - Wooldridge

BORKER - Borker - Robbins, Doub - Wildavsky

MILNER - Milner, H.Lall, Lair, Chorush, Grainger

LO - Lo - Caprera, Beatty - Miller, Jacobs - Vogel

RIGAL - Rigal - Aker, Falk - Lusky

CAPPELLI - Cappelli - Treiber, Bitterman - Helms, Harris - Lowe

IVATURY - Ivatury - Henner, Chan - Sorkin

DENISON - Denison - Unger, Feldman - Hinze

WARE - Ware - Jones, Hunphreys - Parrish

GANZER - Ganzer - Brady, Baseggio - Richter, Liu - Watson

DINKIN - Dinkin - Tuncok, Grossack - Grossack

BECKER - Becker - Rosenfeld, Zuckerberg - Wilderman