Reisinger - decydujący bój

REISINGER 2015 - decydujący bój

Przed ostatnia rundą finału tegorocznego Reisinger Trophy dwa teamy prowadziły ze sporą przewagą nad trzecim. W obu występowali Polacy. Na pierwszym miejscu był GORDON (Mark Gordon, Pratap Rajadhyaksha, David Berkowitz, Alan Sontag, Michael Rosenberg, Jacek Pszczoła) z 32.65 pkt, a na drugim VAINKONIS (Vytautas Vainkonis, Wojtek Olański, Bogusław Gierulski, Jerzy Skrzypczak, Ron Pachtman), mający 32.04 pkt.

Przypominam, że Reisinger jest rozgrywany systemem „punt za rozdanie”, więc było jasne, że kto wygra trzyrozdaniowy mecz, wygra cały, bardzo prestiżowy turniej.  

Już po pierwszym rozdaniu nastąpiła zmiana lidera:

Rozd.:  25.  Rozd. N/EW po

                                    ♠ --

                                    ♥ A 10 8 5 3

                                    ♦ D W 10 7 4

                                    ♣ W 10 6

♠ D 10 2                                                ♠ 6

♥ 9 7 4                                                   ♥ K W 6

♦ A K 8 2                                               ♦ 9 5

♣ A 3 2                                                  ♣ K D 9 8 7 5 4

                                    ♠ A K W 9 8 7 5 4 3

                                    ♥ D 2

                                    ♦ 6 3

                                    ♣ --

Pokój otwarty

W                   N                    E                     S              

Pszczoła      Gierulski     Rosenberg  Skrzypczak

                        pas                3♣                  4♠

pas…

Pszczoła wyszedł asem karo, Rosenberg dołożył piątkę (zrzutki odwrotne). Teraz został ściągnięty król karo i Jacek, po dłuższej analizie, zagrał w karo po raz trzeci na szansę promocji w przypadku, gdyby partner miał w pikach waleta. W ten sposób kontrakt został wypuszczony.

Na drugim stole ten sam kontrakt grany był z kontrą:

Pokój zamknięty

W                   N                    E                     S              

Zatorski       Berkowitz  Pachtman  Sontag

                        pas                3♣                  3♠

3BA               4♦                  pas                4♠

ktr.                pas…

Zatorski zaatakował asem karo. Pachtman dołożył piątkę (zrzutki odwrotne). W zagrał teraz w kiera. Ze stołu blotka, król od E. Teraz odwrót w karo i bez jednej. 1-0 dla Vainikonisa, który wyszedł na prowadzenie w turnieju.

Po następnym rozdaniu na prowadzenie powrócił GORDON:

Rozd.  26.  Rozd. E/obie po

                                    ♠ A W 10 4

                                    ♥ A 8 7 6

                                    ♦ K 3

                                    ♣ 7 5 4

♠ 9 6 3                                                   ♠ K 8 5

♥ K W 4                                                 ♥ D 5 2

♦ 10 6 5 4                                             ♦ D 7

♣ A W 6                                                ♣ K D 9 3 2

                                    ♠ D 7 2

                                    ♥ 10 9 3

                                    ♦ A W 9 8 2

                                    ♣ 10 8

Pokój otwarty

W                   N                    E                     S              

Pszczoła      Gierulski     Rosenberg  Skrzypczak

                                               1♣                  pas

1BA               ktr.                pas…

Skrzypczak podjął bardzo obrotową decyzję i ukarnił kontrę. Gierulski uznał, że na ukarnienie partner musi mieć jakąś opozycję treflową i wyszedł w ten kolor, co skończyło się nadróbką. Obłożyć można było po ataku w piki, a także w karo, ale w tym wypadku należało się powstrzymać przed wyrobieniem koloru.

Pokój zamknięty

W                   N                    E                     S              

Zatorski       Berkowitz  Pachtman  Sontag

                                               1♣                  1♦

1♠                  ktr.                2♣                  pas

pas                ktr.                pas                2♠

3♣                  pas…

1)transfer na bez atu

Tutaj para NS była bardziej aktywna i WE musieli grać aż na wysokości trzech. Obrona miała pięć lew i je wzięła. Bez jednej i o wyniku turnieju miało rozstrzygać ostatnie rozdanie.

Rozd.  27.  Rozd. S/obie przed

                                    ♠ 8 7 6

                                    ♥ 10 8 6 2

                                    ♦ K 4

                                    ♣ D W 10 3

♠ D 5                                                      ♠ A K W 10 9 2

♥ 7 5 4                                                   ♥ K 3

♦ W 10 7 6                                           ♦ D 9 2

♣ A K 7 2                                              ♣ 9 5

                                    ♠ 4 3

                                    ♥ A D W 9

                                    ♦ A 8 5 3

                                    ♣ 8 6 4

Pokój otwarty

W                   N                    E                     S              

Pszczoła      Gierulski     Rosenberg  Skrzypczak

                                                                       1♣

pas                1♦                  1♠                  pas

1BA               pas                2BA               pas

3BA               ktr.                pas…

Końcówka jak końcówka. Teoretycznie opłacalna. Gierulski wyszedł damą trefl I wobec złego położenia asa trefl kontrakt zakończył się wpadką bez jednej.

Pokój zamknięty

W                   N                    E                     S              

Zatorski       Berkowitz  Pachtman  Sontag

                                                                       1♦

pas                1♥                  1♠                  2♥

ktr.                pas                2♠                  pas…

Pachtman - Zatroski wyhamowali w częściówce, biorąc 9 lew. Rozdanie wygrał VAINIKONIS, wygrywając cały turniej i zapisując sobie w cv najcenniejszy niewątpliwie sukces w karierze wszystkich graczy tego zespołu.

Przebieg pierwszego rozdania w pokoju zamkniętym wzbudził wiele kontrowersji. Przypomnę rozkład i przebieg licytacji:

Rozd.:  25.  Rozd. N/EW po

                                    ♠ --

                                    ♥ A 10 8 5 3

                                    ♦ D W 10 7 4

                                    ♣ W 10 6

♠ D 10 2                                                ♠ 6

♥ 9 7 4                                                   ♥ K W 6

♦ A K 8 2                                               ♦ 9 5

♣ A 3 2                                                  ♣ K D 9 8 7 5 4

                                    ♠ A K W 9 8 7 5 4 3

                                    ♥ D 2

                                    ♦ 6 3

                                    ♣ --

Pokój zamknięty

W                   N                    E                     S              

Zatorski       Berkowitz  Pachtman  Sontag

                        pas                3♣                  3♠

3BA               4♦                  pas                4♠

ktr.                pas…

W wyszedł w asa karo. Sontag, słynący z bardzo szybkiej gry, błyskawicznie zadysponował ze stołu blotkę (niewątpliwie było to naruszenie standardów, wymagających pauzy przed zagraniem pierwszej karty z dziadka, aby dać obrońcy czas do wstępnej analizy rozdania) a E, po kilkunastu sekundach wyraźnie odłączył od ręki kartę, po czym dołączył ją z powrotem do pozostałych kart. Po dłuższej chwili na stole pokazała się piątka karo (zrzutki odwrotne). W zagrał teraz w kiera, rozgrywający puścił. E wziął na króla, po czym odwrócił w karo i kontrakt został obłożony bez jednej.

ZAPIS VIDEO

Nie pociągnięcie drugiej figury w karo jest zaskakujące. Z czysto technicznego punktu widzenia, piątka może być dołożona z dubletona, bądź singletona. W tym drugim przypadku często jedyną drogą do obłożenia będzie przebitka karo - na wejście 3♠ rozgrywający może mieć koronkowe piki i nawet mariasza kier - W widzi, że nie ma on żadnej figury w kolorach młodszych. Standardową obroną jest ściągnięcie drugiego kara. Teraz, o ile partner dołoży do koloru, można zagrać na to, że ma on króla kier - w kiery, bądź waleta pik - w karo na promocję. Tak właśnie (trzy razy karo) wyglądała obrona na drugim stole, powtórzona jeszcze kilka razy. Zagranie w drugiej lewie w kiery jest wykorzystaniem nieautoryzowanej informacji - odłączenie karty, dołączenie jej z powrotem i namysł są wyraźną wskazówką, że E nie ma w karach singletona. Co więcej, że widzi on, iż jest alternatywne do przebitki atrakcyjne dla obrony zagranie

W tłumaczył się, że gra z aktualnym partnerem krótko i uzgodnili, że na końcówki i wyżej z asa z królem wychodzą królem, a wcześniej zawsze grywał, że a takiej konfiguracji wychodził w asa, wobec czego machinalnie wyciągnął niższą kartę, a potem zaczął się zastanawiać, czy jednak nie zdemarkować kara.

Na portalu www.bridgewinners.com na temat tego rozdania rozwinęła się ożywiona dyskusja. Interesujące jest stwierdzenie Boye Brogelanda, jak powinno wyglądać zachowanie gracza W z punktu widzenia etyki. Oto wolny przekład z angielskiego jego konkluzji: „Po ściągnięciu asa i króla karo i stwierdzeniu, że partner i rozgrywający mieli po dwie karty, mamy do rozwiązania problem - czy grać na promocję, czy na to, że partner ma króla kier. Z zachowania partnera wynika, że ma on króla kier (bez króla kier na pewno nie wahałby się, czy zrzucić kara na dubla, czy nie). Wobec tego etyczny gracz powinien odrzucić zagranie z wykorzystaniem nielegalnej informacji i kontynuować karo. Tak powinna wyglądać realizacja zasady „aktywnej etyki” na najwyższym poziomie”.

A jak jest w życiu - widzimy. Swoją drogą, ilu graczy miałoby w sobie tyle siły, aby zachować się w ten, niemalże masochistyczny, sposób?