PALACE CUP 2015, Biuletyn nr 1, 22.06.2015

Bulletin No. 1                                                                                                              Monday 22 June 2015

 

PROGRAM FOR TODAY

 

1.30 p.m. Session I - 2 rounds 3 boards each

2.30 p.m. Lunch

3.00 p.m. Session II - 10 rounds 3 boards each

 

RESULTS OF THE PRO AM TOURNAMENT

 

1.Andrzej ZALESKI - Bartosz CHMURSKI                                      66,91%

2.Przemysław ZAWADA - Krzysztof BURAS                                 65,31%

3.Krzysztof TOMCZYŃSKI - Bogusław GIERULSKI                       62,38%

4.Tomasz SIELICKI- Krzysztof MARTENS                                          61,69%

5.Kevin CASTNER - David GOLD                                                      59,48%

6.Radosław KIEŁBASIŃSKI - David BAKHSHI                                  58,98%

7.Józef POCHROŃ - Michał NOWOSADZKI                                      57,19%

8.Michał SAMET - Wojciech GAWEŁ                                               57,14%

9.Przemysław JANISZEWSKI - Fredrik NYSTROM                           57,02%

10.Ryszard JAŚKIEWICZ - Piotr GAWRYŚ                                     55,52%

 

At the tournament participated following players: Katarzyna Dufrat, Natasza Grzebiela, Marylin Malinowska, David Bakhshi, Jarosław Baran, Dennis Bilde, Norberto Bocchi, Marek Borewicz, Rudolf Borusiewicz, Krzysztof Buras, Andrzej Byzdra, Kevin Castner, Igor Chalupec, Thomas Charlsen, Bartosz Chmurski, Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko, Simon De Wijs, Sławomir Dmowski, Wojciech Gaweł, Piotr Gawryś, Bogusław Gierulski, David Gold, Tom Hanlon, Thor Erik Hoftaniska, Krzysztof Hordyński, Rafał Jagniewski, Przemysław Janiszewski, Ryszard Jaśkiewicz, Jacek Kalita, Radosław Kiełbasiński, Paweł Klapper, Michał Klukowski, Sławomir Kolarz, Krzysztof Kotorowicz, Paweł Konopiński, Michał Kwiecień, Artur Malinowski, Zia Mahmood, Krzysztof Martens, Bauke Muller, Wojciech Niewiadomski, Michał Nowosadzki, Fredrik Nystrom, Wojciech Olański, Ron Pachtman, Josef Piekarek, Józef Pochroń, Tomasz Przybora, Michał Samet, Tomasz Sielicki, Wojciech Strzemecki, Krzysztof Tomczyński, Piotr Tuczyński, Johan Upmark,Tomasz Urbański, Vyatutas Vainikonis, Maciej Wiącek, Hirek Wrona, Andrzej Zaleski, Piotr Zatorski, Przemysław Zawada, Sławomir Zawiślak, Piotr Żak, Witold Żygulski.

PALACE CUP INVITATIONAL PAIRS

Grono uczestników zostało uzupełnione o parę Bogusław GIERULSKI - Jerzy SKRZYPCZAK.

 

BRIDGE24.PL TROPHY

Podział na grupy fazy eliminacyjnej:

 

 

GRUPA A

Łukasz BREDE - Krzysztof BURAS

Roman GRZELAK - Jacek ROMAŃSKI

Cathy BAŁDYSZ - Anna SARNIAK

Paweł MIECHOWICZ - Piotr TUSZYŃSKI

Katarzyna DUFRAT - Justyna ŻMUDA

Ron PACHTMAN - Piotr ZATORSKI

Piotr JUREK - Jakub WOJCIESZEK

Tomasz SIELICKI - Piotr TUCZYŃSKI

Ewa MISZEWSKA - Andrzej SZEPCZYŃSKI

Mariusz BARTKOWSKI - Adam WYSZYŃSKI

Dariusz BARAN - Krzysztof KOTOROWICZ

Jacek GRZELCZAK - Adam PAWŁOWSKI

Jarosław FIGLUS - Zbigniew PAPIERNIAK

Maciej BIELAWSKI - Rafał PRZYBYLSKI

Mirosław MIŁĄSZEWSKI - Stefan SZENBERG

Ewa BANASZKIEWICZ - Andrzej BYZDRA

Andrzej MAJCHER - Arkadiusz MAJCHER

Zdzisław INGIELEWICZ - Jeremi STĘPIŃSKI

Grzegorz GARDYNIK - Marek TUTKA

Józef POCHROŃ - Andrzej ZALESKI

Tomasz PRZYBORA - Marek SZYMANOWSKI

GRUPA B

Bogusław PAZUR - Tomasz PILCH

Marek JELENIEWSKI - Lech OHRYSKO

Wojciech STRZEMECKI - Przemysław ZAWADA

Jerzy ZAREMBA - Piotr ŻAK

Mirosław CICHOCKI - Krzysztof PIKUS

Andrzej JASZCZAK - Marcin KRUPOWICZ

Igor CHALUPEC - Bartosz CHMURSKI

Krzysztof KLEINROK - Tomasz KLUZ

Marek BARYLEWSKI - Cezary KRZEMIŃSKI

Sławomir NIAJKO - Kamil NOWAK

Grzegorz GŁASEK - Marcin PIWOWARCZYK

Sławomir KOLARZ - Leszek SZTYRAK

Urban KIELICHOWSKI - Andrzej KOZIKOWSKI

Dariusz KOPROŃ - Robert PEPŁOŃSKI

Ryszard JAŚKIEWICZ - Marek URBAŃSKI

Kevin CASTNER - David GOLD

Grzegorz DARKIEWICZ-MONIUSZKO - Piotr KRAJEWSKI

Sławomir BOLESTA - Mirosław HANUSZ

Paweł SZYMONIK - Tomasz URBAŃSKI

Marek BOREWICZ - Ireneusz GRYNCZEWSKI

 

 

Biuletyn nie byłby kompletny, gdyby nie było w nim żadnego rozdania… Na razie nie ma jeszcze wieści z turnieju Pro-Am, więc przytaczam tutaj ładne zagranie z turnieju ubiegłorocznego:

PRO-AM 2014

W ubiegłym roku turniej PRO-AM wygrali Grzegorz Darkiewicz - Moniuszko (tegoroczny mistrz Polski par) oraz Simon De Wijs. Popatrzmy na rozdanie w wykonaniu Simona De Wijs, mistrza świata 2011 w relacji jego partnera:

Rozd. 7. obie po, rozd. S.

 

♠ K10

 

 

♥ W952

 

 

♦ D1063

 

 

♣ AW9

 

♠ W98432

N

W            E

S

♠ D5

♥ D8

♥ AK74

♦ 82

♦ W974

♣ KD5

♣ 1086

 

♠ A76

 

 

♥ 1063

 

 

♦ AK5

 

 

♣ 7432

 

 

W

Mahmood

N

de Wijs

E

Ingielewicz

S

Darkiewicz-Moniuszko

 

 

 

1♣

1♠

ktr.

rktr.

pas

pas

2BA

pas…

 

 

E zaatakował ♠D. Kontrakt oczywiście bardzo napięty (przyłożyłem do tego cegiełkę niefortunnym otwarciem). Simon od razu w pierwszej lewie zabił królem, przeszedł karem do stołu i zagrał małego trefla. Zia oczywiście małe, a Simon bez wahania walet! (Trwało to naprawdę mgnienie oka). Oczywiście rozdanie się w tym momencie kończy.

Nie pytałem Simona o to rozdanie - prawdę rzekłszy z pozycji dziadka w ogóle przegapiłem, że Simon miał w ręku 9 trefl i że rozdanie miało jakikolwiek motyw techniczny. Natknąłem się na nie dopiero w drodze do domu. Analizując to rozdanie zauważyłem, że gdyby obrońca W miał D10x lub K10x, to wstawienie figury bezwzględnie obkładało kontrakt ze względu na problemy komunikacyjne i blokowanie się koloru.

Jak się wydaje, Simon musiał po prostu założyć, że technik takiej klasy jak Zia Mahmood na pewno nie popełniłby błędu i wstawiłby figurę z takiej konfiguracji. 

 

POMROCZONOŚĆ JASNA USPRAWIEDLIWIA I W BRYDŻU!

Kilka, a może kilkanaście lat temu głośny był u nas proces sądowy, w którym chwilowe zaćmienie umysłu, nazwane naukowo „pomrocznością jasną” zostało przez sąd uznane jako powód do uniewinnienia od spowodowania wypadku drogowego. Włoski sąd sportowy przyjął podobne stanowisko w odniesieniu do wydarzenia ze stołu brydżowego.

Podczas rozgrywek włoskiej I ligi, które w maju tego roku odbyły się w Salsomaggiore, liderzy światowego rankingu - Fulvio Fantoni and Claudio Nunes w meczu VINCI - PALMA potykali się z parą Mazzadi - Lo Presti.

Po licytacji (WE po partii, rozd. S):

W

Mazzadi

N

Fantoni

E

Lo Presti

S

Nunes

 

 

 

pas

1♦

2♣

2♦1)

ktr.

pas

3♣

4♣

5♣

pas

pas

6♥

pas…

1)transfer na kiery

Nunes wistował z kartą: ♠W974 ♥4 ♦A10752 ♣A72. Po ciągnął asa karo i W wyłożył dziadka:

♠AK102 ♥82 ♦KW943 ♣63. Do asa od partnera spadła szóstka (zrzutki odwrotne), od rozgrywającego ósemka. Co dalej?

Wydaje się, że partner, który przed partią, po naszym pasie, nie skoczył treflami, a wszedł miękko na wysokości dwóch, nie może mieć ośmiu kart w tym kolorze i as trefl na pewno „przechodzi”, zapewniając obłożenie kontraktu.

Nunes kontynuował jednak blotką karo. Co z tego wynikło? Popatrzmy na cały rozkład:

 

♠ 863

 

 

♥ 1063

 

 

♦ 6

 

 

♣ DW10954

 

♠ AK102

N

W            E

S

♠ D5

♥ 82

♥ AKDW975

♦ KW943

♦ D8

♣ 63

♣ K8

 

♠ W974

 

 

♥ 4

 

 

♦ A10752

 

 

♣ A72

 

Fantoni przebił drugie karo i obrona wzięła jeszcze dwa trefle. Przeciwnicy zgłosili zastrzeżenia co do czystości tego zagrania i stwierdzili, że niezwykły przebieg wydarzeń mocno sugeruje, iż S miał nieautoryzowaną informację o singletonie karo w ręce N.

Sprawa oparła się o Narodowy Sąd Sportowy. Nunes stwierdził, że miał moment „zaćmienia umysłowego” (wł. „obnubilamento”). Sędzia powołał na ekspertów Carlo Totaro oraz Dano de Falco. Carlo Totaro. Totaro stwierdził, że „zaćmienie” mogło mieć miejsce, natomiast de Falco ocenił, że jest to nie do przyjęcia.

Oskarżyciel podkreślał, że nie mamy do czynienia z przypadkiem „pomroczności jasnej” u amatora, ale u gracza, który jest na drugim miejscu rankingu światowego!

Eksperci obrony, wśród nich m.in. Benito Garozzo, w większości zgadzali się, ze z technicznego punktu widzenia atak asem karo jest poprawny, gdyż u E można było spodziewać się renonsu trefl, natomiast trudno wyjaśnić kontynuację karową w świetle licytacji oraz ujawnienia w dziadku jedynie dwóch trefli. Na poparcie tezy o zaćmieniu, podawali świadectwo operatora vuegraphu, obecnego przy stole, który stwierdził, że namysł nad pierwszym wistem trwał około 10 sekund, natomiast zagranie drugiego kara nastą piło po mniej  więcej dwóch sekundach.

Sędzia uznał argumentację Nunesa, stwierdzając, że przypadki „zaćmienia” się zdarzają, są znane w psychologii i opisane w literaturze fachowej. Nie znalazł dowodu na posiadanie przez Nunesa nielegalnej informacji…

Wydaje się, że w środowisku zawodowców werdykt ten rozpocznie ożywioną dyskusję.