Chennai 2015 - półfinał Polska - Anglia - dzień pierwszy

W półfinale Polska trafiła na Anglię. Przeciwnik trudny - Forrester - Robson to jedna z najlepszych par na świecie z lat 90-tych, Bakhshi - Gold - dwóch wysokiej klasy zawodowców i ograna, utytułowana para bliźniaków - Justin i Jason Hackettowie. Pierwszy dzień wydawał się potwierdzać tę opinię. Popatrzmy…

Mecz zaczynamy ze stratą 4,33 imp - w eliminacjach przegraliśmy mecz z Anglią różnicą 13 imp, a że w tabeli byli za nami, carry over stanowi 1/3 wyniku.

Już po pierwszym rozdaniu wychodzimy na prowadzenie:

Rozd. 1.  Rozd. N/Nikt

                            ♠ 4

                            ♥ A Q 6 3

                            ♦ A Q J 10 9

                            ♣ A 9 5

♠ A Q 8 7 6 2                              ♠ J

♥ J 10                                          ♥ K 9 7 5 4 2

♦ K 7 5                                        ♦ 3

♣ Q J                                            ♣ 8 6 4 3 2

                            ♠ K 10 9 5 3

                            ♥ 8

                            ♦ 8 6 4 2

                            ♣ K 10 7

Pokój otwarty

West          North        East           South  

HACKETT    JASSEM         HACKETT    MAZURKIEWICZ

                   1♦               2♥              2♠

pas             3BA            pas             pas

ktr.             pas...

Rezultat: 3BAx=

E zaatakował posłusznie waletem pik. Król, as. Teraz walet kier, który wziął lewę i W postanowił uprościć obronę - ściągnął damę pik, po czym odszedł dziesiątką kier. Krzysztof pobił asem, odegrał asa karo i król karo był ostatnią lewą obrony.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                   1♦               2♥              2♠

pas             3BA            Pas...

Rezultat: 3BA-1

Tutaj Gawryś zaatakował ♣6, a na blotkę ze stołu Michał podłożył damę. Rozgrywający wziął to za dobrą monetę i próbował wejść do stołu impasem waleta trefl. Klukowski, po wzięciu na waleta zagrał waleta kier. N wziął na asa i zagrał pika - walet, król, as. Teraz karo - impas, do stołu treflem i ponowny impas karo dał rozgrywającemu ósmą lewę.

 

W drugim rozdaniu Anglicy wpadają na nieco przeostrzoną końcówkę (6 imp dla nas), w trzecim kolejne rozdanie z cyklu „umiar w licytacji” - 3 imp. Prowadzimy 21-0 (bez carry over). Dwa kolejne są remisowe. W szóstym tracimy 5 imp na nieudanej kontrze na końcówkę:

 

Rozd. 6.  Rozd. E/EW

                            ♠ J 5 3 2

                            ♥ K Q 10 8

                            ♦ A 10 7 4

                            ♣ 4

♠ A Q 4                                        ♠ --

♥ 5 4                                           ♥ J 7 6 3

♦ Q 9 5                                        ♦ K J 6 3 2

♣ A K J 9 3                                  ♣ 10 8 7 6

                            ♠ K 10 9 8 7 6

                            ♥ A 9 2

                            ♦ 8

                            ♣ Q 5 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

HACKETT   JASSEM      HACKETT   MAZURKIEWICZ

                                      pas             1♠

1BA            ktr.             2♦               2♠

pas             4♠              pas...

Rezultat: 4♠=

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                                      pas             1♠

1BA            4♠              ktr.             pas...

Rezultat: 4♠x=

 

Ale w następnym zarabiamy tłustego grubaska:

Rozd. 7.  Rozd. S/All

                            ♠ --

                            ♥ A J 9 8 4

                            ♦ Q 8 6 4 3

                            ♣ A 10 4

♠ A K J 9 7 6 5 4                        ♠ Q 10 3 2

♥ K 2                                           ♥ 10 7 3

♦ J 9                                             ♦ A 10 7 5

♣ J                                               ♣ 9 6

                            ♠ 8

                            ♥ Q 6 5

                            ♦ K 2

                            ♣ K Q 8 7 5 3 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

HACKETT   JASSEM      HACKETT   MAZURKIEWICZ

                                                         1♣

4♠               4BA            5♠               pas

pas             ktr.             pas             6♣

pas...

Rezultat: 6♣ =

Marcin podjął tutaj bardzo celną decyzję, odchodząc z kontry na 5♠ z bezasową ręką.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                                                         3♣

4♠               5♣              5♠               pas...

Rezultat: 5♠-2

Na drugim stole Bakhshi otworzył lekko wzmocnionym blokiem, w efekcie czego nasi nie dość, że utrzymali się przy grze, to w dodatku bez kontry! Zarabiamy 15 imp i prowadzimy 36 - 5, a doliczając Anglikom carry over, 36 - 9,33

 

Następne rozdanie jest płaskie, a w kolejnym zarabiamy 5 imp, gdy bracia Hackettowie inwitują końcówkę i wpadają na 2BA bez jednej, podczas gdy nasi realizują 1BA. Następne trzy rozdania to strata trzech nadróbkowych impów, a w pechowym trzynastym duża strata:

Rozd. 13.  Rozd. N/All

                            ♠ Q 7 2

                            ♥ 6

                            ♦ K Q J 9 5

                            ♣ K 6 4 2

♠ A K 9 5                                    ♠ 10 8 4 3

♥ A Q 9 3                                    ♥ K 7 4

♦ A                                               ♦ 10 8 7

♣ A J 5 3                                     ♣ Q 10 7

                            ♠ J 6

                            ♥ J 10 8 5 2

                            ♦ 6 4 3 2

                            ♣ 9 8

Pokój otwarty

West          North        East           South  

HACKETT   JASSEM      HACKETT   MAZURKIEWICZ

                   1♦               pas             3♦

ktr.             3♥              pas             4♥

pas             5♦               ktr.             pas...

Rezultat: 5♦x-4

Nastąpiło tutaj najwyraźniej nieporozumienie co do znaczenia odzywki 3♥…

 

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                   pas             pas             pas

1♣              1♦               pas             2♦

ktr.             pas             2♠               pas

4♠               pas...

Rezultat: 4♠+1

11 lew bezproblemowe, ale 10 imp dla Anglii.

 

Tracimy jeszcze 3 imp, gdy w rozdaniu, gdzie na WE grano bardzo naciągnięte końcówki, Anglicy wybrali lepszą i wpadli o dwie lewe mniej:

Rozd. 15.  Rozd. S/NS

                            ♠ 9 2

                            ♥ A 5

                            ♦ 5 4

                            ♣ A K Q 10 9 6 2

♠ Q J 8                                         ♠ A K 6 3

♥ K 9                                           ♥ Q 10 6 3 2

♦ A J 7 2                                      ♦ Q 9 6

♣ J 7 5 3                                     ♣ 8

                            ♠ 10 7 5 4

                            ♥ J 8 7 4

                            ♦ K 10 8 3

                            ♣ 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

HACKETT   JASSEM      HACKETT   MAZURKIEWICZ

                                                     pas

1♣              2♣              2♥              pas

2BA            pas             3♠               pas

4♥              pas...

Rezultat: 4♥-1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                                                         pas

1♣              3♣              ktr.             pas

3♦               pas             3♥              pas

3BA            pas...

Rezultat: 3BA-3

Po 16 rozdaniach półfinału prowadzimy 41 - 25,33.

 

Drugi segment zaczynamy od mocnego uderzenia. Anglicy leżą z kontrą na obu stołach:

Rozd. 17.  Rozd. N/Nikt

                            ♠ 8 7 5 4

                            ♥ A Q 10 7

                            ♦ 6

                            ♣ A Q 10 2

♠ K Q J                                         ♠ A 10 9

♥ K 9 8 5 4                                 ♥ J 6

♦ K J 10 4                                    ♦ A 7 5 3

♣ 9                                              ♣ J 7 6 4

                            ♠ 6 3 2

                            ♥ 3 2

                            ♦ Q 9 8 2

                            ♣ K 8 5 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GOLD          KALITA      BAKHSHI   N’SADZKI

                   1♣              pas             1♦

1♥              pas             2♦               pas

3♦               pas             3BA            pas

pas             ktr.             pas...

Rezultat: 3BAx -2

Bakhshi najwyraźniej przesadził… Wydaje się, że 1BA zamiast 2♦ oddałoby sprawiedliwość jego ręce, a tak, jak poszło, mógł spasować na 3♦. Chyba, że 2♦ było licytowane jako kolor wroga.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     ROBSON    GAWRYS     FORRESTER

                   1♣              pas             pas

1♥              2♣              ktr.             4♣

ktr.             pas...

Rezultat: 4♣x -2

 

W następnym rozdaniu znów niewielki zysk:

Rozd. 18.  Rozd. E/NS

                            ♠ Q J 8 4

                            ♥ 2

                            ♦ J 9 4 3

                            ♣ K 8 4 2

♠ 9 7 5 2                                     ♠ 10 6 3

♥ J 3                                            ♥ A K 8 6 5

♦ Q 10 7 6 5                               ♦ A K

♣ A 5                                           ♣ J 9 7

                            ♠ A K

                            ♥ Q 10 9 7 4

                            ♦ 8 2

                            ♣ Q 10 6 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GOLD          KALITA      BAKHSHI   N’SADZKI

                                      1♥              Pas

1♠(1)         pas             1BA            Pas...

(1) 0-4 piki

Rezultat: 1BA -2

Po tej licytacji Michał wistuje asem pik, ściąga króla, po czym gra w trefle. E puszcza, Jacek bierze na króla, odgrywa dwa piki i kontynuuje trefle… Po takim ciągu wistów rozgrywający bierze tylko swoje asy i króle.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     ROBSON    GAWRYS     FORRESTER

                                      1BA            pas...

Rezultat: 1BA =

Tutaj S nie ma żadnych powodów, aby nie wyjść spod damy kier i rozgrywający ma 7 lew z góry.

 

W czterech następnych rozdaniach zarabiamy 1 imp na nadróbce na końcówkę. W rozdaniu 23 notujemy stratę, ale mógł być zysk, gdyż Anglicy zagrali w kiepski kolor…

Rozd. 23.  Rozd. S/All

                            ♠ 8 4 2

                            ♥ 7 4

                            ♦ J 10 5 3

                            ♣ J 8 6 3

♠ A 10 9 7 6                               ♠ K J 5

♥ --                                              ♥ K 10 9 6 5 3 2

♦ 8 7                                            ♦ A 6

♣ A K 10 9 5 4                           ♣ Q

                            ♠ Q 3

                            ♥ A Q J 8

                            ♦ K Q 9 4 2

                            ♣ 7 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GOLD          KALITA      BAKHSHI   N’SADZKI

                                                     1BA

2♣(1)         pas             3♥              pas...

(1) 4♠ i 5+ w kolorze młodszym

Rezultat: 3♥ =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     ROBSON    GAWRYS     FORRESTER

                                                     1♦

2♣              pas             3♥              pas

3♠               pas             4♥              pas...

Rezultat: 4♥ -1

W systemie Gawrysia z Klukowskim, jak u większości par w Polsce dzisiaj, nie ma dwukolorówki piki- trefle po otwarciu 1♦. 2♦ oznacza kolory starsze, a 2BA trefle z kierami.

W tej sytuacji Michał prawdopodobnie liczył, że uda mu się w naturalnej sekwencji sprzedać układ 6-5, ale zabrakło przestrzeni. Tracimy 6 imp, a końcówka pikowa dałaby 10 imp zysku.

 

Cztery kolejne rozdania kończą się remisem 1-1 i przychodzi czas na cięższe ciosy:

Rozd. 28.  Rozd. W/NS

                            ♠ Q 10 9 8 6

                            ♥ Q 6 4 3

                            ♦ J 9 5

                            ♣ 5

♠ K J                                            ♠ 5 3 2

♥ A K J 8 5                                  ♥ 10 2

♦ A 8 7 4                                     ♦ K Q 2

♣ J 9                                            ♣ A 8 7 3 2

                            ♠ A 7 4

                            ♥ 9 7

                            ♦ 10 6 3

                            ♣ K Q 10 6 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GOLD          KALITA      BAKHSHI   N’SADZKI

1♥              pas             1♠(1)         pas

2♣(2)         pas             2♦               pas

2BA            pas             3BA            pas...

(1) 0-4 piki

(2) kara

Rezultat: 3BA -1

Anglicy ustawiają 3BA z ręki W i Jacek naturalnie atakuje w piki, pozbawiając rozgrywającego szans. Po wzięciu drugiego pika, Gold przechodzi do stołu karem i impasuje damę kier.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     ROBSON    GAWRYS     FORRESTER

1♥              pas             1BA            pas

2♦               pas             2♥              pas

2BA            pas             3BA            pas...

Rezultat: 3BA =

Naturalna licytacja naszej pary ustawia kontrakt z ręki E. Forrester wychodzi z mariasza trefl. Gawryś bierze, impasuje damę kier. N odchodzi pasywnie w kiera i kończy się nadróbką, 10 imp dla nas.

 

Rozd. 29.  Rozd. N/Obie

                            ♠ 7 2

                            ♥ 7 6 2

                            ♦ A 7 5 2

                            ♣ K 7 4 2

♠ A K 6 3                                    ♠ Q J 5

♥ K 3                                           ♥ Q J 8 5 4

♦ Q 10 9 4 3                               ♦ J 6

♣ A 9                                           ♣ J 10 6

                            ♠ 10 9 8 4

                            ♥ A 10 9

                            ♦ K 8

                            ♣ Q 8 5 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GOLD          KALITA      BAKHSHI   N’SADZKI

                   pas             pas             pas

1BA            pas             2♦               pas

2♥              pas             2BA            pas

3BA            pas...

Rezultat: 3BA +1

Gold otwiera nieco skrzywionym 1BA… Bakhshi znajduje na inwit… Po ataku treflowym przy podziale kierów 3-3 nic nie można zrobić.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     ROBSON    GAWRYS     FORRESTER

                   pas             pas             pas

1BA            pas             2♦               pas

2♥              pas...

Rezultat: 2♥ +1

Na drugim stole także pada otwarcie 1BA. Taki jest dzisiejszy brydż. Gawryś jednak nie dopatruje się w swojej kolekcji dam i waletów, podpartych dziesiątką, inwitu.

10 imp dla Anglii. W następnym tracimy sześć:

Rozd. 30.  Rozd. E/Nikt

                            ♠ 10 6 4 2

                            ♥ Q 5

                            ♦ J 10 7 2

                            ♣ Q 10 3

♠ J 8 7 5                                      ♠ K 3

♥ 6 3                                           ♥ A K 10 9 4

♦ Q 5 3                                        ♦ A 9 6

♣ 9 7 5 2                                    ♣ A 6 4

                            ♠ A Q 9

                            ♥ J 8 7 2

                            ♦ K 8 4

                            ♣ K J 8

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GOLD          KALITA      BAKHSHI   N’SADZKI

                                      1♥              ktr.

1♠               pas             2♦(1)          pas

2♥              pas             2BA            pas…

(1):transfer

Rezultat: 2BA =

E sprzedaje 18-19 PC w układzie zrównoważonym; Michał atakuje asem pik i kontrakt zostaje zrealizowany.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     ROBSON    GAWRYS     FORRESTER

                                      1♣              ktr.

pas             1♠              2♥              pas...

Rezultat: 2♥ -2

S atakuje blotką karo. Małe ze stołu, dziesiątka od N, as. Teraz as, król i dziesiątka kier. Forrester bierze na waleta i gra małe karo. Piotrek puszcza do dziewiątki. W ten sposób wpada bez dwóch.

 

Dwa ostatnie rozdania są remisowe. Wygrywamy drugą szesnastkę 29-23 i po dwóch segmentach prowadzimy 70 - 48,3.

 

Trzecia szesnastka zaczyna się bardzo dobrze. W pierwszym rozdaniu nasi po naciągniętym dwukolorowym otwarciu Jacka Kality dochodzą do niezłej końcówki, o której Bakhshi - Gold nawet nie pomyśleli:

Rozd. 1.  Rozd. N/Nikt

                            ♠ 10 8

                            ♥ A 10 9 6 5

                            ♦ 10 8

                            ♣ J 10 9 3

♠ Q J 3                                         ♠ A 7 6 4

♥ Q 2                                           ♥ K 4 3

♦ 6 3 2                                        ♦ A 9 7 4

♣ Q 6 5 4 2                                 ♣ 8 7

                            ♠ K 9 5 2

                            ♥ J 8 7

                            ♦ K Q J 5

                            ♣ A K

Pokój otwarty

West          North        East           South  

F’RESTER   KALITA      ROBSON     N’SADZKI

                   2♥(1)         pas             4♥

pas...

(1) kiery i inny, 5-5, z młodszym może być układ 5-4 (tylko przed partią)

Rezultat: 4♥ =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                   pas             pas             1♣

pas             1♥              pas             1BA(1)

pas             2♦               pas             2♥

pas...

(1) 15-17 PC

Rezultat: 2♥+2

Zarabiamy 6 imp.

 

W drugim rozdaniu Michał Klukowski wygrywa końcówkę, którą przegrywa Forrester:

Rozd. 2.  Rozd. East/NS

                            ♠ 8 5

                            ♥ J 8 3

                            ♦ A 10 8 6 2

                            ♣ K 10 3

♠ 10 7 6 2                                   ♠ A J 9 4

♥ A K                                           ♥ Q 10 6 2

♦ K Q 9 7 4                                 ♦ 3

♣ Q 4                                           ♣ A 9 8 2

                            ♠ K Q 3

                            ♥ 9 7 5 4

                            ♦ J 5

                            ♣ J 7 6 5

Pokój otwarty

West          North        East           South  

F’RESTER   KALITA      ROBSON     N’SADZKI

                                      1♣              pas

2♣(1)         pas             2♦               pas

2♠               pas             3♠               pas

4♠               pas...

(1) kara

Rezultat: 4♠ -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                                      1♣              pas

2♦               pas             2BA            pas

3♠               pas             4♠               pas...

Rezultat: 4♠ =

Na obu stołach atak nastepował w kiera. Rozgrywający odgrywali asa i króla kier, po czym  grali figurę karo. N bił asem i grał w trefla. Michał Klukowski puścił do damy i wygrał kontrakt, a Forrester pobił asem i leżał bez jednej.

 

Po tych dwóch rozdaniach jest już 86-48,3 i wygląda nieźle.

 

Trzy kolejne rozdania dają łącznie 1-0 dla Anglii, ale w następnym Forrester - Robson licytują i wygrywają szlema na impasie, przed którym powstrzymują się Kalita - Nowosadzki, zarabiając 13 imp:

Rozd. 6.  Rozd. E/EW

                            ♠ 2

                            ♥ 7 3 2

                            ♦ Q 9 8 6 4 3

                            ♣ Q 10 4

♠ A Q 6 5                                    ♠ K J 10 4

♥ A K 9 5                                    ♥ Q 8

♦ 7 5                                            ♦ A K J

♣ 9 6 5                                        ♣ A K 8 7

                            ♠ 9 8 7 3

                            ♥ J 10 6 4

                            ♦ 10 2

                            ♣ J 3 2

Rozgrywający sprawdza, że kara są 6-2 z długością u N i impasuje damę…

 

W kolejnym rozdaniu zyskujemy 1 imp, a w następnym Kalita - Nowosadzki wygrywają, wypuszczoną zresztą, końcówkę, do której nie doszli Anglicy na drugim stole:

Rozd. 8.  Rozd. West/Nikt

                            ♠ A K J 10

                            ♥ 10 7

                            ♦ K 10 9 7 5

                            ♣ 10 6

♠ 4 3 2                                        ♠ 8 6 5

♥ A 6 3                                        ♥ Q 9 8 5 2

♦ A 4                                           ♦ 2

♣ J 8 7 4 3                                  ♣ A Q 9 5

                            ♠ Q 9 7

                            ♥ K J 4

                            ♦ Q J 8 6 3

                            ♣ K 2

Bakhshi - Gold hamuja w 3♦, a Kalita Nowosadzki licytują 3BA. Obrońcy nie próbują kłaść przez trefle i swoje.

 

Za chwilę Forrester z Robsonem rewanżują się podobnym rozdaniem:

Rozd. 9.  Rozd. N/EW

                            ♠ 6 5

                            ♥ 9 7 6 4 3

                            ♦ K Q 10 6 5

                            ♣ 9

♠ A J 8 4                                      ♠ K Q 9

♥ K                                              ♥ A Q 8 5

♦ J 7 4                                         ♦ 9 8 3

♣ K Q 7 6 2                                 ♣ J 10 4

                            ♠ 10 7 3 2

                            ♥ J 10 2

                            ♦ A 2

                            ♣ A 8 5 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

F’RESTER   KALITA      ROBSON     N’SADZKI

                   2♥              pas             3♥

ktr.             pas             3BA            pas...

Rezultat: 3BA=

Atak następuje waletem kier. Do króla Jacek dokłada dziewiątkę. Teraz król trefl, puszczony. Królem pik do ręki i dziesiątka trefl (najwyraźniej rozgrywający nie zakonotował dziewiątki kier w pierwszej lewie?)… Znów puszczona. Claim na 9 lew.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                   2♥              pas             3♦(1)

pas             3♥              pas...

(1) inwit do 4♥

Rezultat: 3♥-3

Będący w korzystnych założeniach Bakhshi pozwolił sobie na zajazd, który przy takim rozkładzie honorów wybił naszych z końcówki… De facto nie idącej, ale Anglicy zarabiają 10 imp.

 

W czterech kolejnych rozdaniach zarabiamy łącznie 5 imp, aby w 14. stracić trzeciego w tym segmencie grubasa:

Rozd. 14.  Rozd. E/Nikt

                            ♠ 5 2

                            ♥ 5 2

                            ♦ A K Q 8 6 5

                            ♣ Q 10 9

♠ Q 3                                           ♠ K 10 4

♥ K J 10 9 4 3                             ♥ Q 7

♦ 7                                               ♦ J 10 3 2

♣ A 8 6 2                                    ♣ K J 5 4

                            ♠ A J 9 8 7 6

                            ♥ A 8 6

                            ♦ 9 4

                            ♣ 7 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

F’RESTER   KALITA      ROBSON     N’SADZKI

                                      pas             2♦

2♥              2♠              2BA            pas

3♥              pas             pas             3♠

pas...

Rezultat: 3♠-1

E wychodzi damą kier. Jacek bije asem i gra pika, a Robson po lewie na dziesiątkę, kontynuuje atu.

Na drugim stole S pasuje, uznając, że nie jest to ani blok, ani otwarcie na wysokości jednego:

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KL’WSKI     GOLD          GAWRYS     BAKHSHI

                                      pas             pas

1♥              2♦               ktr.             2♠

3♥              pas             3BA            ktr.

pas...

Rezultat: 3BAx-4

 Naszej parze zabrakło tu mechanizmu typu “good-bad 2NT”, pozwalającego odróżnić 3♥ w walce od inwitu. Skończyło się to kosztowną wpadką.

 

W ostatnim rozdaniu zarabiamy 3 imp i cały segment przegrywamy 29-40. Mecz się podrównuje, ale nadal prowadzimy - 99-88,3.

 

Ciąg dalszy nastąpi(ł)