Cavendish 2015 - aukcja przed turniejem par

W turnieju par są dwie pule nagród - jedna dla graczy, utworzona z funduszu wpisowego, druga - dla chętnych, którzy mogą wylicytowac prawo do nagrody zdobytej przez daną parę w drodze otwartej aukcji. Pary, na które nie ma chętnych, są zobowiązane wykupić się same za minimalną stawkę, w tym roku 5.000 euro (w open), a za 2.000 w turnieju pań. Oto wyniki (w euro):

OPEN

35.000 Helgemo - Helness

30.000 Duboin - Madala

25.000 Bilde - Mahmood

25.000 Buras - Narkiewicz

20.000 Th.Bessis - Volcker

18.000 Gunev - Nanev

18.000 Tokay - Sementa

16.000 Quantin - Lorenzini

14.000 Gromov - Dubinin

14.000 Demuy - Hurd

13.000 Kubac - Versace

12.000 Multon - Zimmerman

12.000 Martens - Filipowicz

12.000 Carroll - Hanlon

11.000 van Lankveld - van den Bos

11.000 di Franco - Manno

9.000 Diamond - Platnick

9.000 Townsend - Sandqvist

8.500 Johansen - Svindhal

8.000 Hoftaniska - Padon

8.000 Rimstedt - Rimstedt

8.000 Abecassis - Levy

8.000 Khokhlov - Rudakov

7.000 Fahmy - Yaacoub

7.000 Drijver - Hansen

7.000 Bompis - Vinciguerra

7.000 M.Bessis - Cronier

6.000 Yadlin - Yadlin

6.000 Palau - Toffier

5.500 Lorencs - Rubins

Pozostałe pary musiały wykupić się same

LISTA STARTOWA TURNIEJU PAR OPEN

LADIES

Cronier - Willard  10.000

Rees - Żochowska  7.000

d'Ovidio - Frey  6.000

Lund-Madsen - Sjoberg-Oveli  5.500

Bałdysz - Sarniak  5.000

Gan - Ran  5.000

Lu - Liu  5.000

Levit-Porat - Poplilov  4.500

Baroni - Golin  4.000

Helness - Wennewold  3.500

Bessis - Puillet  2.500

Huberschwiller - Mourgues  2.500

Pozostałe pary musiały wykupić się same

LISTA STARTOWA TURNIEJU PAR