Bermuda Bowl 2015 - Polska - Szwecja

Czwarty dzień Robin Round w turnieju o Bermuda Bowl był bardzo dobry dla naszej reprezentacji. W trzech meczach dała ona zdobyć przeciwnikom tylko 5 imp! W 48 rozdaniach! Na tym poziomie zdarza się to bardzo rzadko i dobrze świadczy o poziomie gry. Na pierwszy ogień poszła Szwecja, nie występująca co prawda tutaj w najsilniejszym składzie, ale z jedną parą mistrzów olimpijskich z Lille i dwoma pozostałymi, niezłymi parami. Popatrzmy, jak wyglądała walka:

Rozd.  17.  Rozd. N/Nikt

                            ♠ 8 7

                            ♥ J 6

                            ♦ 10 9 6 3

                            ♣ A K Q 10 4

♠ Q J 10 9 3                                ♠ 6

♥ 7 4                                           ♥ A 10 9 8 5

♦ K 8 7 2                                     ♦ A Q 5

♣ 6 3                                           ♣ 9 8 5 2

                            ♠ A K 5 4 2

                            ♥ K Q 3 2

                            ♦ J 4

                            ♣ J 7

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                   pas             1♥              1♠

pas             1BA            pas…

Rezultat: 1BA +2

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’ADZKI     BERGDAHL

                   1BA            2♦(1)          ktr.

2♥              pas             pas             ktr.

pas…

(1):jeden kolor starszy

Rezultat: 2♥x -1

Jackowi udało się wybronić bez jednej i zarabiamy pierwsze 2 imp.

 

Rozd.  18.  Rozd. E/NS

                            ♠ 10 7 6 4 2

                            ♥ 7

                            ♦ A 8

                            ♣ A K 10 8 6

♠ A 9                                           ♠ Q J 8

♥ Q 9 6 3                                    ♥ 10 5 4

♦ Q 9 5 3 2                                  ♦ J 7 6 4

♣ Q 3                                           ♣ J 5 4

                            ♠ K 5 3

                            ♥ A K J 8 2

                            ♦ K 10

                            ♣ 9 7 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWI

                                      pas             1♥

pas             1♠                 pas             1BA

pas             2♦(1)            pas             2♠

pas              4♠               pas…

(1) checkback - dowolny forsing do końcówki

Rezultat: 4♠ -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                   pas             1♥

pas             3♣(1)         pas             4♠

pas…

(1)5-5, piki i trefle

Rezultat: 4♠ -1

Żaden z rozgrywających nie zagrał na drugiego asa atu za ręką, czemu trudno się dziwić, i na obu stołach bez jednej.

 

Rozd.  19.  Rozd. S/EW

                            ♠ J 9 4

                            ♥ Q 10 7

                            ♦ K Q

                            ♣ Q 10 6 4 2

♠ A 5 2                                        ♠ K Q 10 8 3

♥ 9 8 2                                        ♥ A 6 5

♦ A J 4 2                                      ♦ 10 5

♣ K J 3                                        ♣ A 9 8

                            ♠ 7 6

                            ♥ K J 4 3

                            ♦ 9 8 7 6 3

                            ♣ 7 5

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                                                     pas

1♦               pas             1♥(1)         pas

1BA            pas             2♣(2)         pas

2BA            pas             3♣(2)         pas

3♦(3)          pas             3BA            pas…

(1) naturalne lub relay

(2) relay

(3) układ 4333 z 4♦   

Rezultat: 3BA =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                                      pas

1♦               pas             1♠               pas

1BA            pas             2♣              pas

2♦               pas             3BA            pas…

(1)    checkback

(2)    automat

(3)    5332 z 5♠

Rezultat: 3BA +3

Tutaj obrońcy wyraźnie się pogubili i zarabiamy 3 imp.

 

Rozd.  20.  Rozd. W/obie

                            ♠ A Q 8 5 4 2

                            ♥ 10 9

                            ♦ 5 4

                            ♣ 9 7 2

♠ 10                                            ♠ J 9 7 6 3

♥ A Q 8                                       ♥ 6 5 4

♦ Q J 10 9 8 7                             ♦ 6 2

♣ 10 8 5                                     ♣ Q 4 3

                            ♠ K

                            ♥ K J 7 3 2

                            ♦ A K 3

                            ♣ A K J 6

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

pas             2♦               pas             3♣(1)

3♦               3♥              pas              4♠

pas…

(1)”Pokaż kolor teksasem”

Rezultat: 4♠ -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

3♦(!)           pas             pas             ktr.

pas             4♠              pas             4BA

pas             5♣              pas             6BA

pas…

Rezultat: 6BA -2

Nietypowe otwarcie Jacka wywiodło Szwedów na manowce… Jacek wyszedł waletem karo. Rozgrywający przepuścił, a Jacek ściągnął asa kier i tylko bez dwóch, +3 imp.

 

Następne rozdanie jest remisowe:

Rozd.  21.  Rozd. N/NS

                            ♠ 7 6 3

                            ♥ 10 9 8 6

                            ♦ A 6 2

                            ♣ A 7 6

♠ K 10 2                                      ♠ A Q J 4

♥ K J 7                                         ♥ A 3

♦ J 8 5 3                                      ♦ 10 9 4

♣ K J 3                                        ♣ 10 9 8 4

                            ♠ 9 8 5

                            ♥ Q 5 4 2

                            ♦ K Q 7

                            ♣ Q 5 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                   pas             1♦(1)          pas

1BA            pas…

(1)przygotowawcze

Rezultat: 1BA +3

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                   pas             1♣              pas

2BA            pas…

Rezultat: 2BA +2

 

Rozd.  22.  Rozd. E/EW

                            ♠ 6 2

                            ♥ K 8 5

                            ♦ A 7 6 3

                            ♣ A 9 7 4

♠ J 9 7 4                                      ♠ K 10 8 3

♥ A J 10 7 2                                ♥ Q 3

♦ K 9 5                                        ♦ Q 8

♣ 8                                              ♣ K Q 6 3 2

                            ♠ A Q 5

                            ♥ 9 6 4

                            ♦ J 10 4 2

                            ♣ J 10 5

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                                   1♦(1)          pas

1♥              pas             1♠               pas

2♦               pas             2♠               pas…                

(1) przygotowawcze

Rezultat: 2♠ =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                      1♣              pas

1♥              pas             1♠               pas

2♣(1)         pas             2♦(2)          pas

2♠               pas…

(1) checkback

(2) automat

Rezultat: 2♠ +1

Znów wygraliśmy „na technice” 1 malutki punkcik… Następne trzy rozdania są remisowe:

 

Rozd.  23.  Rozd. South/All

                            ♠ A 9 6 3

                            ♥ K 8 6 5 3

                            ♦ Q 9 8 4

                            ♣ --

♠ J 10 4                                       ♠ K Q 7 2

♥ 7 4 2                                        ♥ A Q J 9

♦ J 7 3                                         ♦ 6

♣ K Q 8 7                                    ♣ J 9 6 5

                            ♠ 8 5

                            ♥ 10

                            ♦ A K 10 5 2

                            ♣ A 10 4 3 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                                                     1♦

pas             1♥              ktr.             2♣

pas             3♦               pas…

Rezultat: 3♦ +1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                                     1BA(1)

pas             2♣              ktr.             pas

pas             2♦               pas…

(1) 10-15 PC, 5+-4+ w kolorach mlodszych

Rezultat: 2♦ +2

 

Rozd.  24.  Rozd. W/Nikt

                            ♠ A K Q 7 6 5 2

                            ♥ J

                            ♦ Q J 10

                            ♣ A 5

♠ 8 4                                           ♠ 3

♥ K 7 6 5 3                                 ♥ A Q 10 9 2

♦ 9 7 6 5                                     ♦ 4 2

♣ 8 2                                           ♣ K Q J 10 9

                            ♠ J 10 9

                            ♥ 8 4

                            ♦ A K 8 3

                            ♣ 7 6 4 3

 

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

pas             1♣              1♥              1♠(1)

4♥              4♠              5♥              ktr.

pas             5♠              pas…

(1) 7+PC, co najwyżej 3 piki

Rezultat: 5♠ +1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

Pas             1♣(1)         1BA(2)       ktr.

2♦               2♠              pas             4♠

pas…

(1) silny

(2) dwukolorówka

Rezultat: 4♠ +2

 

Rozd.  25.  Rozd. N/EW

                            ♠ J 7

                            ♥ K 10 4

                            ♦ K 10 8 6

                            ♣ A 5 4 2

♠ A K 9 5 2                                 ♠ 10 8 3

♥ Q 9 6 5                                    ♥ A 8 2

♦ 7 5 2                                        ♦ 4 3

♣ 6                                             ♣ Q J 10 7 3

                            ♠ Q 6 4

                            ♥ J 7 3

                            ♦ A Q J 9

                            ♣ K 9 8

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                   pas             pas             1♣

1♠               ktr.             2♠               pas

pas             ktr.             pas             3♦

pas…

Rezultat: 3♦ -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                   1♦               pas             1BA

pas             2♣              ktr.             3BA

pas…

Rezultat: 3BA -1

 

Kolejne rozdanie przyniosło nasz największy, i niewątpliwie także najbardziej efektowny, zysk w tym meczu:

Rozd.  26.  Rozd. E/obie

                            ♠ K Q 5 3

                            ♥ 8 6 3

                            ♦ J 7 5

                            ♣ 10 9 8

♠ 7 6 4                                        ♠ 10 9 8

♥ 10 9 7 4                                  ♥ J 5 2

♦ 10 9 3                                      ♦ A K Q 8 4

♣ A J 3                                        ♣ 4 2

                            ♠ A J 2

                            ♥ A K Q

                            ♦ 6 2

                            ♣ K Q 7 6 5

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                                      pas             1♣

pas             1♦               pas             1BA

pas             2♣              pas             2♦

pas             2BA            pas             3BA

pas…

Rezultat: 3BA -2

Nystrom wyszedł w kiery, ale po dojściu asem trefl zmienił na kara i bez dwóch. Na drugim stole Michał Nowosadzki z ręką E był bezlitosny:

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                      pas             1♣

pas             1♦               pas             1BA

pas             2♣              pas             2♦

pas             2BA            pas             3BA

pas             pas             ktr.             pas…

Rezultat: 3BAx -2

Jacek Kalita wyszedł posłusznie w karo i bez dwóch, ale tutaj za 500!

Kontrę dała także Cathy Bałdysz w meczu kobiet Polska - Indie.

 

W następnym rozdaniu Szwedzi utrzymali się przy grze na obu stołach, wpadając solidarnie po 50 - znów 3 imp dla Polski:

Rozd.  27.  Rozd. S/Nikt

                            ♠ K J 7 6 2

                            ♥ 6 4 2

                            ♦ K

                            ♣ K J 10 6

♠ 8                                               ♠ A Q 10 9 3

♥ 10 9 3                                      ♥ 8 5

♦ A 10 9 8 6 5                            ♦ Q 4

♣ 7 3 2                                        ♣ A Q 8 5

                            ♠ 5 4

                            ♥ A K Q J 7

                            ♦ J 7 3 2

                            ♣ 9 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                                                         1♥

pas             1♠              pas             2♦

pas             2♥              2♠               pas…

Rezultat: 2♠ -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                                         1♥

pas             2♦(1)         2♠               pas

pas             ktr.             pas             3♥

pas…

(1) podniesienie kierów

Resultat: 3♥ -1

 

Rozd.  28.  Rozd. W/NS

                            ♠ A 9 4

                            ♥ K J 7

                            ♦ K Q 6

                            ♣ A Q 10 4

♠ K 2                                           ♠ J 10 8 7 6

♥ Q 10 6 5 4 2                             ♥ 9

♦ 9 4 2                                        ♦ 10 5 3

♣ 8 6                                           ♣ K 5 3 2

                            ♠ Q 5 3

                            ♥ A 8 3

                            ♦ A J 8 7

                            ♣ J 9 7

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

2♥              ktr.             pas             3BA

pas             4BA            pas…

Rezultat: 4BA +2

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

2♦               ktr.             2♥               3BA

Pas              4BA           pas…

Rezultat: 4BA +1

Znów „oczko” na technice. Prowadzimy łącznie 20-0!

 

Do końca nic się już nie działo, zarobiliśmy znów 1 imp na technice w przedostatnim rozdaniu:

Rozd.  29.  Rozd. N/obie

                            ♠ A 6 5 2

                            ♥ K 10 9

                            ♦ A Q 6

                            ♣ J 6 3

♠ K 10 7                                      ♠ --

♥ Q J 3                                         ♥ A 8 7 6 5 2

♦ K 8 7                                        ♦ 10 9 3

♣ 9 5 4 2                                    ♣ A K 10 7

                            ♠ Q J 9 8 4 3

                            ♥ 4

                            ♦ J 5 4 2

                            ♣ Q 8

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                   1♣              1♥              2♥(1)

3♥              3♠              4♣              pas

4♥              pas…

(1) 6+♠, słabe albo forsujące do dogranej

Rezultat: 4♥ -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                   1♦               1♥              Pas

2♥              Pas             3♦               Pas

4♥              pas…

Rezultat: 4♥ -1

 

Rozd.  30.  Rozd. E/Nikt

                            ♠ J 6 5 2

                            ♥ J 7 5

                            ♦ A J 4

                            ♣ 9 3 2

♠ 10 9 3                                       ♠ Q 8

♥ K 10 6 2                                    ♥ Q 9 3

♦ 9 6                                            ♦ K Q 10 8 3

♣ 10 8 6 5                                    ♣ A Q 7

                            ♠ A K 7 4

                            ♥ A 8 4

                            ♦ 7 5 2

                            ♣ K J 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                                      1BA            pas…

Rezultat: 1BA -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                      1BA            pas…

Rezultat: 1BA -1

 

Rozd.  31.  Rozd. S/NS

                            ♠ K J 10 8 7 2

                            ♥ J 8 3

                            ♦ K 8

                            ♣ 10 2

♠ A Q                                           ♠ 6 5 3

♥ 9 5 4 2                                     ♥ A Q 10

♦ A J 10 9 7                                ♦ Q 5 4

♣ K 4                                           ♣ A J 9 3

                            ♠ 9 4

                            ♥ K 7 6

                            ♦ 6 3 2

                            ♣ Q 8 7 6 5

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

                                                         pas

1BA            pas             3BA            pas…

Rezultat: 3BA =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

                                                         pas

1BA            pas             3BA            pas…

Rezultat: 3BA +1

 

Rozd.  32.  Rozd. W/EW

                            ♠ K Q 2

                            ♥ K 5 3

                            ♦ Q 10 9 7

                            ♣ A 8 5

♠ J 4 3                                         ♠ 10 9 8 7 6

♥ 7 4                                           ♥ Q J 10 9

♦ J 6 5 3 2                                   ♦ 4

♣ 9 6 2                                        ♣ 10 7 4

                            ♠ A 5

                            ♥ A 8 6 2

                            ♦ A K 8

                            ♣ K Q J 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

NYSTROM  JASSEM      UPMARK    MAZURKIEWICZ

pas             1♣              pas             1♥

pas             1BA            pas             6BA

pas…

Rezultat: 6BA +1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       WARNE      N’SADZKI   BERGDAHL

pas             1♦               pas             1BA

pas             2♣              pas             2♦

pas             3BA            pas             4♦

pas             4♥              ktr.             4♠

pas             5♣              pas             6BA

pas…

Rezultat: 6BA +1

 

Może rozdania nie były nadmiernie dynamiczne, ale zawsze nie oddanie przeciwnikom impa w 16 rozdaniach skłania do respektu. Oby tak dalej!