Bermuda Bowl 2015 - Polska - Francja

W siódmej rundzie nasza reprezentacja open spotkała się z liderami - drużyną Francji. Skompletowana w ostatniej chwili reprezentacja Francji, składająca się z graczy generacji trzydziestolatków spisuje się w Chennai nadspodziewanie dobrze.

Także w meczu z Polską pokazali bardzo dobrą, celna grę.

Niestety, w trakcie tego meczu Internet był „rwany” i nie dysponujemy kompletnym zapisem wydarzeń.

 

Już w pierwszym rozdaniu, najbardziej chyba utytułowany z Francuzów, Thomas Bessis bez wahania zalicytował szlemika.

Rozd. 1.  Rozd. N/Nikt

                            ♠ --

                            ♥ A J 6 5 2

                            ♦ A K Q J 10

                            ♣ Q 9 5

♠ 10 8 7 6 4                               ♠ A J 9 3 2

♥ K Q 7 4 3                                 ♥ 10 9

♦ 6 3 2                                        ♦ 5

♣ --                                              ♣ K J 6 4 3

                            ♠ K Q 5

                            ♥ 8

                            ♦ 9 8 7 4

                            ♣ A 10 8 7 2

Pokój otwarty

West                        North         East                 South          

COMBESCURE          JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

                                 1♥                2♥                   ktr.

4♠                              5♦                 pas                  pas

ktr.                            pas…

Rezultat: 5♦x=

Pokój zamknięty

West          North        East                   South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI     VOLCKER

                   1♥              2♥                      ktr.

4♠               6♦               pas…

Rezultat: 6♦=

Po ataku treflowym szlemik zostałby najprawdopodobniej obłożony, ale trafić ten wist nie było łatwo… 9 imp dla Francji.

 

Rozd. 2.  Rozd. E/NS

                            ♠ A K 8 3

                            ♥ A 10 6 4

                            ♦ Q 5

                            ♣ A J 10

♠ Q J 7 5                                      ♠ 2

♥ 8 5                                           ♥ K J 9 7 2

♦ 10 9                                         ♦ A K J 8 7 4 2

♣ Q 5 4 3 2                                 ♣ --

                            ♠ 10 9 6 4

                            ♥ Q 3

                            ♦ 6 3

                            ♣ K 9 8 7 6

Pokój otwarty

West                   North         East                 South          

COMBESCURE     JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

                                             1♦                      pas

1♠                        1BA            2♥                     pas

3♦                         pas             3♥                     pas

4♦                         pas...

Rezultat: 4♦-1

Pokój zamknięty

West          North        East                     South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI     VOLCKER

                                      1♦                       pas

1♠               1BA            2♥                         2BA

pas             3♥              4♦                         pas...

Rezultat: 4♦=

Po ataku treflowym Michał przebił w ręce i zagrał blotkę kier. S wskoczył damą i zagrał w atu. Potem nastąpił impas dziesiątki kier i kontrakt został zrealizowany. Odrabiamy 5 imp.

 

Kolejne rozdanie nie było nadmiernie emocjonujące:

Rozd. 3. Rozd. S/EW

                            ♠ A K 9 3

                            ♥ J 10

                            ♦ A Q J

                            ♣ A K Q J

♠ J 7 4 2                                      ♠ 10 8

♥ 9 7 6                                        ♥ A Q 8 5

♦ 10 9 8 6                                   ♦ K 5 4 2

♣ 8 4                                           ♣ 10 7 6

                            ♠ Q 6 5

                            ♥ K 4 3 2

                            ♦ 7 3

                            ♣ 9 5 3 2

Pokój otwarty

West                         North         East                 South          

COMBESCURE           JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ                               

                                                                              pas

pas                            1♣                pas                  1♦

pas                            2♦1)              pas                  2♥2)

pas                            2BA              pas                  3♣

pas                             3♠                 pas                  3BA

pas…

1)sztuczny forsing do dogranej

2)negatywne

Rezultat: 3BA+2

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI   VOLCKER  

                                                      pas

pas             2♣              pas             2♦

pas             2BA            pas             3♣

pas             3♠              pas             3BA

pas…

Rezulat : 3BA+3

Tracimy 1 imp, ale zaraz odbijamy go w następnym rozdaniu:

 

Rozd. 4.  Rozd. W/Obie

                            ♠ A K 6 4 3

                            ♥ 10 2

                            ♦ 7 6 2

                            ♣ Q 9 2

♠ 10 8 5 2                                   ♠ 7

♥ A J 7                                         ♥ Q 6 4

♦ A 10                                         ♦ K Q J 8 5 4 3

♣ K 7 6 4                                    ♣ A 8

                            ♠ Q J 9

                            ♥ K 9 8 5 3

                            ♦ 9

                            ♣ J 10 5 3

 

Pokój otwarty

West                         North         East                  South         

COMBESCURE          JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

1♣                              1♠                 2♦                    2♠

pas                            pas               ktr.                  pas

3♦                              pas               3♠                   ktr.

pas                            pas               5♦                   pas…

Rezultat : 5♦=

Pokój zamknięty

West          North        East                      South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI      VOLCKER

1♣              1♠              2♣1)                       2♠

pas             pas             3♠                         pas

4♦               pas             5♦                         pas…

1)transfer na kara

Contract Result : 5♦+1

Michał rozegrał starannie, ustawiając S w przymusie kierowo-treflowym.

 

Rozd. 5. Rozd: N/NS

                            ♠ K 10 6 5 2

                            ♥ 5

                            ♦ K J 10 8

                            ♣ K J 6

♠ Q J 4 3                                      ♠ A 8 7

♥ Q 10 8                                     ♥ J 9 3

♦ A 7 3                                        ♦ Q 2

♣ A 8 7                                       ♣ Q 10 5 3 2

                            ♠ 9

                            ♥ A K 7 6 4 2

                            ♦ 9 6 5 4

                            ♣ 9 4

 

Pokój otwarty

West                      North         East                  South         

COMBESCURE        JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

                               1♠                 pas                  1BA

pas                          2♦                 pas                  3♦

pas…

Rezultat : 3♦=

Pokój zamknięty

West          North        East                    South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI      VOLCKER

                   1♠              pas                       1BA    

pas             2♦               pas                       2♥

pas…

Rezultat : 2♥+1

“Preferencja” kolorów starszych przyniosła Francji 1 imp.

 

Rozd. 6. Rozd: E/EW

                            ♠ A K 10

                            ♥ K Q 10 2

                            ♦ J 7 4

                            ♣ 9 6 2

♠ 6 4 3                                        ♠ J 7 5 2

♥ A 9 7 3                                    ♥ --

♦ 10 6 3                                      ♦ K 9 8 5

♣ K 8 5                                       ♣ A Q J 4 3

                            ♠ Q 9 8

                            ♥ J 8 6 5 4

                            ♦ A Q 2

                            ♣ 10 7

Pokój otwarty

West                    North         East                  South         

COMBESCURE       JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

                                                 1♣                   1♥

1♠1)                       2♥                3♦                   pas

3BA                       pas…

1)brak czterech pików

Rezultat : 3BA-3

Pokój zamknięty

West          North        East                    South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI     VOLCKER

                                   1♣                        pas

1♥              pas             1♠                        pas

1BA            2♥              pas                       3♥      

pas…

Rezultat : 3♥=

W tym rozdaniu Francuzi atakowali na obu stołach. Szczęśliwie dla siebie, na jednym wyhamowali przed końcówką… Pechowo na tym, gdzie nie wyhamowali, byli po partii. Kosztowało ich to 4 imp.

 

Rozd. 7.  Rozd. S/Obie

                            ♠ 7 2

                            ♥ J

                            ♦ A 10 9 8 5 4 2

                            ♣ A 10 9

♠ A 10 3                                      ♠ 9 6 4

♥ Q 10 8 4 2                               ♥ K 5 3

♦ K                                               ♦ 7 3

♣ K Q J 6                                     ♣ 7 5 4 3 2

                            ♠ K Q J 8 5

                            ♥ A 9 7 6

                            ♦ Q J 6

                            ♣ 8

Pokój otwarty

West                  North         East                  South         

COMBESCURE    JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

                                                                      1♠

2♥                       3♦                 pas                  4♦

pas                     5♦                 pas…

Rezultat: 5♦+1

Pokój zamknięty

West          North        East                South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI  VOLCKER

                                                             1♠

2♥              3♦               3♥                     pas

pas             4♥              pas                     5♦

pas…

Rezultat: 5♦+1

 

Kolejne rozdanie znów jest remisowe:

Rozd. 8.  Rozd. W/Nikt

                            ♠ Q 7 4 2

                            ♥ K J 7 6 3

                            ♦ J 8 6

                            ♣ K

♠ J 10 5                                       ♠ K 3

♥ 8 2                                           ♥ Q 5 4

♦ 10 7 4 3                                   ♦ Q 2

♣ J 9 6 3                                     ♣ A 10 8 5 4 2

                            ♠ A 9 8 6

                            ♥ A 10 9

                            ♦ A K 9 5

                            ♣ Q 7

Pokój otwarty

West                    North         East                 South          

COMBESCURE     JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

pas                       2♣1)              pas                  4♠

pas…

1)podlimitowe na obu starszych

Rezultat: 4♠=

 

Pokój zamknięty

West          North        East                     South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI      VOLCKER

pas             pas             1♣                         ktr.

pas             2♣              pas                        2♠

pas             3♠              pas                         4♠

pas…

Rezultat: 4♠=

 

Kolejne rozdanie było bardzo emocjonujące:

 

Rozd. 9.  Rozd. N/EW

                            ♠ 10 3

                            ♥ J 4

                            ♦ 9 4

                            ♣ K Q J 9 8 7 2

♠ Q 4                                           ♠ K 9

♥ A Q 2                                       ♥ K 7 6 3

♦ A K 10 8 6 3 2                           ♦ J 5

♣ 10                                            ♣ A 6 5 4 3

                            ♠ A J 8 7 6 5 2

                            ♥ 10 9 8 5

                            ♦ Q 7

                            ♣ --

 

Pokój otwarty

West                         North         East                 South          

COMBESCURE         JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

                                3♣              pas                    pas

ktr.                           pas             4♥                     pas

5♦                            pas             6♦                      ktr.

pas…

Rezultat: 6♦x-1

Szlemik był dość ostry, w dodatku as trefl nie brał… Na drugim stole nasi w bardzo nietypowej pozycji zdołali zagrać w bez atu:

Pokój zamknięty

West          North        East                   South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI     VOLCKER

                   4♣              pas                     pas

4♦               pas             4BA                     pas…

Rezultat: 4BA+2

Zarabiamy tutaj 13 imp i wychodzimy na prowadzenie 23-11. Niestety, na bardzo krótko:

 

Rozd.:  10.  Rozd: E/Obie

                            ♠ 10 4

                            ♥ K Q 10 6 2

                            ♦ A Q 10 6 4 3

                            ♣ --

♠ 9 6                                           ♠ 8 7 2

♥ A 9 5                                        ♥ 8 7 4 3

♦ 8 7                                            ♦ K J 9

♣ A Q 10 9 6 4                           ♣ J 7 5

                            ♠ A K Q J 5 3

                            ♥ J

                            ♦ 5 2

                            ♣ K 8 3 2

Pokój otwarty

West                       North        East                     South         

COMBESCURE         JASSEM      ROMBAUT        MAZURKIEWICZ

                                                   pas                    1♠

2♣                              ktr.             pas                    2♠

pas                             3♥              pas                    3BA

pas                             4♦               pas                    4♠

pas                             5♣              pas                    5♠

pas…

Rezultat: 5♠-1

Po ataku w karo, Marcin zaimpasował damą, a E po lewie na króla, odwrócił w trefla. Teraz został ze stołu zagrany król kier, a W, po asie, zagrał znów w karo. Po wyrzuceniu dwóch trefli na kara, nie można było obronić się przed wypromowanie lewy atutowej i bez jednej.

Na drugim stole NS „wyhamowali”w 4BA. Jacek Kalita z kartą W nie trafił, w który z kolorów dziadka wyjść - poszedł w kiery i kontrakt został wygrany. Tracimy 13 imp.

 

W następnym rozdaniu na obu stołach S otwiera 1BA, a W licytuje 4♠:

Rozd. 11. Rozd. S/nikt

                            ♠ 10 4

                            ♥ 9 6

                            ♦ J 6 5 4

                            ♣ J 10 7 6 3

♠ A K J 9 7 2                               ♠ 6 5

♥ Q 4                                           ♥ J 10 7 5 3 2

♦ 9                                               ♦ Q 10 7 2

♣ A K Q 8                                    ♣ 5

                            ♠ Q 8 3

                            ♥ A K 8

                            ♦ A K 8 3

                            ♣ 9 4 2

Jassem atakuje waletem trefl, rozgrywający bierze na asa, przebija trefla, teraz impasuje dame pik i swoje. Bessis atakuje z dubla kier. S bierze na króla, odgrywa króla karo, po czym asa kier i kontynuuje kiera - bez jednej i 10 imp dla Francji.

 

Następne rozdanie, bardzo dynamiczne, jest remisowe. Mamy zapis jedynie ze stołu Kality z Nowosadzkim:

Rozd.  12.  Rozd. W/NS

                            ♠ J 10 7

                            ♥ 5

                            ♦ A 9 7 5 2

                            ♣ A Q 10 3

♠ A K 9 8 5 4 2                           ♠ Q 6 3

♥ A K 4                                       ♥ 10 9 8 6 2

♦ 3                                               ♦ 10 4

♣ 7 6                                           ♣ 8 5 4

                            ♠ --

                            ♥ Q J 7 3

                            ♦ K Q J 8 6

                            ♣ K J 9 2

 

Pokój zamknięty

West          North        East                    South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI    VOLCKER

1♠               pas             1BA                      ktr.

4♠               4BA            pas                       5♦

ktr.             pas             5♠                         pas

pas             ktr.             pas…

Rezultat: 5♠x-1

Nasza para celnie poszła w 5♠. Czy na drugim stole były szanse dojść do 6♦? Kontrakt wydaje się trudny do licytacji.

 

Rozd.  13.  Rozd. N/Obie

                            ♠ 7 3

                            ♥ J 8 7 6

                            ♦ --

                            ♣ A K Q 7 5 4 3

♠ 5 4                                           ♠ A Q J 10 6

♥ A 10                                         ♥ Q 9 4

♦ Q 10 7 6 4 2                            ♦ J 8 5

♣ J 10 6                                      ♣ 9 2

                            ♠ K 9 8 2

                            ♥ K 5 3 2

                            ♦ A K 9 3

                            ♣ 8

Pokój zamknięty

West          North        East                  South

KALITA       BESSIS       NOWOSADZKI     VOLCKER

                   3BA            pas…

Rezultat : 3BA=

 

Tutaj Bessis decyduje się na otwarcie 3BA pomimo czwartego waleta kier z boku… 9 lew jest z góry. Jassem - Mazurkiewicz licytuja powoli I uzgadniają kiery, lądując w końcówce w ten kolor… Aby wygrać, trzeba by rozegrać dość akrobatycznie i tracimy kolejne punkty, tym razem 13 i na trzy rozdania przed końcem meczu przegrywamy różnicą 24 imp (23-47).

Końcówka meczu jest płaska, trzy ostatnie rozdania kończa się piłkarskim wynikiem 1-1 i przegrywamy mecz 4.26 - 15.74.