Bermuda Bowl 2015 - Polska - Bułgaria

W pierwszej rundzie piątkowej - szesnastej od startu, prowadząca w turnieju reprezentacja Polski walczyła z jednym z faworytów, drużyną Bułgarii.

Oto rozdania z tego meczu z krótkimi komentarzami:

Rozd. 17.  Rozd. N/Nikt

                            ♠ 9

                            ♥ 10 9 6 3

                            ♦ K Q J 8 4

                            ♣ A K 6

♠ K J 6 3                                      ♠ A Q 7 4

♥ A                                              ♥ 8 5 4

♦ A 9 6 2                                     ♦ 10 5 3

♣ J 10 9 7                                   ♣ Q 5 2

                            ♠ 10 8 5 2

                            ♥ K Q J 7 2

                            ♦ 7

                            ♣ 8 4 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                   1♦               pas             1♥

ktr.             3♥              3♠               4♥

4♠               pas             pas             ktr.

pas...

Rezultat: 4♠x -2

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                   1♦               pas             1♥

ktr.             2♠(1)         ktr.             pas

3♠               4♥              pas...

(1)układ niezrównoważony z czwórką kierów

Rezultat: 4♥ =

Tracimy tu 3 imp. Decyzja o obronie jest trudna, obie przed, gra na dwóch czwórkach bez specjalnego układu.

Następne trzy rozdania są remisowe:

Rozd. 18.  Rozd. E/NS

                            ♠ Q 7

                            ♥ J

                            ♦ Q 10 9 7 5 4 2

                            ♣ A K 10

♠ J 9 4                                         ♠ A K 10 6 5 3 2

♥ 9 8 6 5                                     ♥ A K 3

♦ 3                                               ♦ A K

♣ 9 8 6 5 2                                 ♣ Q

                            ♠ 8

                            ♥ Q 10 7 4 2

                            ♦ J 8 6

                            ♣ J 7 4 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                      1♣(1)         pas

1♦               2♦               ktr.             pas

2♥              pas             4♠               pas...

(1)silny

Rezultat: 4♠ +1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                      2♣(1)          pas

2♣              ktr.             2♠               pas

4♠               pas...

(1)Acol

Rezultat: 4♠ +1

Rozd. 19.  Rozd. S/EW

                            ♠ J 8 7

                            ♥ 9 8 4

                            ♦ Q 8 3 2

                            ♣ K 6 2

♠ 10 9 3                                      ♠ A 6 2

♥ K Q 10 2                                  ♥ A J 7

♦ 9 4                                            ♦ A 7 6

♣ 8 7 5 4                                    ♣ Q J 9 3

                            ♠ K Q 5 4

                            ♥ 6 5 3

                            ♦ K J 10 5

                            ♣ A 10

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                                         1♣

pas             1♦               1BA            pas...

Rezultat: 1BA -1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                                         1♦(1)

pas             pas             ktr.             pas

1♥              pas             1BA            pas...

(1) Precision

Rezultat: 1BA-1

Rozd. 20.  Rozd. W/All

                            ♠ J 8

                            ♥ A J 6 3 2

                            ♦ 7 3 2

                            ♣ J 7 2

♠ A K 10 7 4 3 2                        ♠ Q 5

♥ 10 7                                         ♥ Q 9 4

♦ K                                               ♦ J 10 4

♣ K Q 5                                       ♣ 10 8 6 4 3

                            ♠ 9 6

                            ♥ K 8 5

                            ♦ A Q 9 8 6 5

                            ♣ A 9

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

1♣(1)          pas             1♦               2♦

2♠               3♦               pas             pas

3♠               pas...

(1) 16+PC

Rezultat: 3♠ =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

1♠               Pas             1BA            2♦

3♠               Pas...

Rezultat: 3♠ =

Rozd. 21.  Rozd. N/NS

                            ♠ K J 3

                            ♥ A 6

                            ♦ 10 9 7 3 2

                            ♣ J 6 2

♠ Q 10 9 8 7                               ♠ 6 2

♥ Q 3                                         ♥ 9 5 4 2

♦ 6                                             ♦ Q 8 4

♣ A 10 7 5 4                               ♣ K 9 8 3

                            ♠ A 5 4

                            ♥ K J 10 8 7

                            ♦ A K J 5

                            ♣ Q

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                   pas             pas             1♣

1♠               1BA            pas             2♥

Pas             2BA            pas             3BA

pas...

Rezultat: 3NT +1

Gawryś wykazał się na rozgrywce. E wyszedł posłusznie w piki, rozgrywający sprawdził teraz asa i króla karo, po czym zagrał ze stołu waleta kier. Gunev nie zastosował się do zasady „figur na figur” co zakończyło problemy Piotra. Nadróbka,

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                   pas             pas             1♣(1)

ktr.(2)          1BA            2♣              2♥

2♠               pas             3♣              ktr.

pas             3♦               pas             3BA

pas...

(1)Precision

(2) dwukolorówka, czerwone lub czarne

Rezultat: 3NT -1

Nasza para wykazała się dużo lepszą licytacją od Bułgarów - po dwukolorówce znaleźli trefle; dziwić się należy, że NS w tej sytuacji uparli się na grę w bez atu. Michał wyszedł w trefle i nasi ściągnęli pierwszych pięć lew. Zarabiamy 12 imp.

Następne rozdanie jest równie dobre:

Rozd. 22.  Rozd. East/EW

                            ♠ 4

                            ♥ Q 8 7 6

                            ♦ K 8 4 2

                            ♣ K J 9 8

♠ A 9 8 5 2                                 ♠ J 7 3

♥ 2                                            ♥ A 9 5 4 3

♦ J 9                                           ♦ 6 5

♣ 10 7 6 3 2                               ♣ A 5 4

                            ♠ K Q 10 6

                            ♥ K J 10

                            ♦ A Q 10 7 3

                            ♣ Q

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                      pas             1♦

1♠               ktr.             2♥(1)          ktr.

2♠               3♦               pas             3BA

pas...

(1) podniesienie pików

Rezultat: 3BA +1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                   pas             1♣(1)

pas              2♠(2)         pas             2BA(3)

pas             3♣              pas             4♠

pas…

(1) Precision

(2) 4441 z dowolnym singletonem, forsujące do dogranej

(3) pytanie o kolor krótkości

Rezultat: 4♠ -2

Zarabiamy 11 imp po ewidentnym nieporozumieniu Bułgarów - zdaje się, że nastąpiła różnica w interpretacji koloru singletona wskazanego odzywka 3♣.

Prowadzimy 23-3, ale Bułgarzy zaczynają odrabiać straty:

Rozd. 23.  Rozd. S/All

                            ♠ 3 2

                            ♥ 7

                            ♦ A K 10 8 6 2

                            ♣ K J 6 5

♠ K Q 6 5 4                                 ♠ A 10 8 7

♥ 9 8 3                                        ♥ 10 4

♦ J 7                                            ♦ 9 4 3

♣ A 8 4                                       ♣ Q 10 9 3

                            ♠ J 9

                            ♥ A K Q J 6 5 2

                            ♦ Q 5

                            ♣ 7 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                                     3BA(1)

pas             4♣              pas             4♥

pas…

(1) pełny kolor starszy

Rezultat: 4♥ -1

Gunev ściąga króla i damę pik, po czym gra blotkę trefl. Michał nie trafia - kładzie waleta. E bierze na damę i odwraca w trefle - bez jednej.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                                     1♥

1♠               2♣              3♥              4♥

pas...

Rezultat: 4♥ =

Tutaj Mihov po identycznym początku stawia w trzeciej lewie króla trefl i zapisuje swoje. 13 imp dla Bułgarów.

Rozd. 24.  Rozd. W/Nikt

                            ♠ 10 8 4

                            ♥ Q 5

                            ♦ Q 8 7

                            ♣ J 10 7 3 2

♠ A Q 7 6 5 2                               ♠ 9

♥ A 9                                           ♥ K 10 8 7 3

♦ 9 2                                            ♦ A K J 4

♣ 9 6 5                                        ♣ A K 8

                            ♠ K J 3

                            ♥ J 6 4 2

                            ♦ 10 6 5 3

                            ♣ Q 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

1♠               pas             2♣              pas

2♠               pas             2BA            pas

3♦               pas             3♥              pas

3♠               pas             4BA            pas...

Rezultat: 4BA +1

Bułgarzy po inwicie znaleźli się na śliskim gruncie, ale rozkłady nie były okropne i po ataku damą kier (Nanev ukrył kolor przy pierwszej odpowiedzi) wzięli 11 lew.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

1♠               pas             2♥              pas

2♠               pas             2BA            pas

3♥              pas             3BA            pas...

Rezultat: 3BA =

Nasi zatrzymali się niżej, ale po ataku karowym spod damy Michał zagrał kiera do dziewiątki, biorąc 9 lew - 2 imp dla Bułgarii.

Rozd. 25.  Rozd. N/EW

                            ♠ 7 4

                            ♥ A 6 3

                            ♦ A K Q 10 8

                            ♣ 8 7 3

♠ K 6 5 2                                     ♠ Q J 9

♥ 8 7 5 2                                     ♥ J 10

♦ 5 2                                            ♦ J 9 6 4 3

♣ A J 6                                        ♣ K 5 2

                            ♠ A 10 8 3

                            ♥ K Q 9 4

                            ♦ 7

                            ♣ Q 10 9 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                   1♦               pas             1♥

pas             2♦               pas             2BA

pas             3♥              pas             3BA

pas...

Rezultat: 3BA -1

W wyszedł w pika; E podłożył waleta, a rozgrywający puścił. Teraz zagrana została dziewiątka pik - dziesiątka, król. W kontynuował pikiem… Po wzięciu lewy Michał ściągnął z ręki figurę kier, asa i króla karo, po czym zagrał na impas waleta trefl… Bez jednej.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                  1BA            pas             3♦(1)

pas             3♥              pas             3BA

pas…

(1) trójkolorówka z singletonem karo

Rezultat: 3BA =

Tutaj nastąpił atak karowy i po lewie na dziesiątkę, rozgrywający zagrał na impas waeta trefl. Jacek po lewie na waleta zagrał w karo, a rozgrywający ponowił trefla. Teraz obrońcy zmienili na pika, ale już po pierwszym wiście 9 lew było nie zagrożone. 10 imp dla Bułgarów, którzy wychodzą na prowadzenie 28-23.

Rozd. 26.  Rozd. E/obie

                            ♠ K 8 6 5

                            ♥ Q 4 2

                            ♦ 7 5

                            ♣ 10 6 3 2

♠ A 7 3                                        ♠ J 10 2

♥ 6                                              ♥ A 10 9 5 3

♦ A K Q 8                                    ♦ J 10 3 2

♣ A K Q 9 7                                ♣ 5

                            ♠ Q 9 4

                            ♥ K J 8 7

                            ♦ 9 6 4

                            ♣ J 8 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                    pas             pas                   

1♣              pas             1♦               pas

2♣              pas             2♥              pas

3BA            pas...

Rezultat: 3BA =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                    pas             pas

1♣              pas             1♥              pas

2♦               pas             2BA            pas

3BA            pas...

Rezultat: 3BA +1

Zarabiamy tu “nadróbkowgo” impa, którego oddajemy w rozdaniu następnym:

Rozd. 27.  Rozd. S/Nikt

                            ♠ 10 6

                            ♥ Q 10 9 8 6

                            ♦ K 7 6 3

                            ♣ 9 5

♠ K 8 3                                        ♠ A J 7 5 2

♥ A 5 4 2                                    ♥ 7

♦ J 10 5                                       ♦ A Q 8

♣ A K 6                                       ♣ Q 8 3 2

                            ♠ Q 9 4

                            ♥ K J 3

                            ♦ 9 4 2

                            ♣ J 10 7 4

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                                      pas

1BA            pas             2♥              pas

2BA            pas             3♥              pas

3♠               pas             4♠               pas...

Rezultat: 4♠ +2

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                                      pas

1BA            pas             2♥              pas

2♠               pas             2BA            pas

3♠               pas             4♠               pas...

Rezultat: 4♠ +1

W następnym znów drobna strata:

Rozd. 28.  Rozd. W/NS

                            ♠ 8 4

                            ♥ A 9 7

                            ♦ 10 9 5 2

                            ♣ Q 8 7 4

♠ J 6                                            ♠ K Q 10 7 5 3

♥ Q J 10 2                                   ♥ 5 4 3

♦ 7 4                                            ♦ Q J 8

♣ K J 9 6 3                                  ♣ 5

                            ♠ A 9 2

                            ♥ K 8 6

                            ♦ A K 6 3

                            ♣ A 10 2

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

pas             pas             3♠               3BA

pas...

Rezultat: 3BA -2

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

pas             pas             1♠               ktr.

pas             2♣              pas             2BA

pas             3BA            pas...

Rezultat: 3BA -1

Rozd. 29.  Rozd. N/obie

                            ♠ 10 6 5 2

                            ♥ J 7 4

                            ♦ K 10 7

                            ♣ A 8 5

♠ A J 9                                         ♠ K 4 3

♥ Q 5 3                                        ♥ A 10 6

♦ Q 2                                           ♦ J 8 6 5 4 3

♣ Q J 7 4 2                                  ♣ 10

                            ♠ Q 8 7

                            ♥ K 9 8 2

                            ♦ A 9

                            ♣ K 9 6 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                   pas            pas             1♣

pas             1♠              pas             pas

1BA            pas...

Rezultat: 1BA +1

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                   pas             pas             1♦(1)

pas             1♠               pas             pas

1BA            pas             2♦               pas

2♥              pas...

Rezultat: 2♥ -3

Tutaj nasza para najwyraźniej nie wiedziała, czy w takiej pozycji gra transferami, czy nie… Kosztowało to 9 imp.

Kolejne dwa rozdania są remisowe:

Rozd. 30.  Rozd. E/Nikt

                            ♠ Q 4

                            ♥ J 10

                            ♦ A J 10 5 4

                            ♣ Q 10 4 3

♠ A K 8 7 5 2                              ♠ J 9 6 3

♥ 6 5 2                                        ♥ A 9 8

♦ K Q                                           ♦ 8 3 2

♣ K 2                                           ♣ A 9 6

                            ♠ 10

                            ♥ K Q 7 4 3

                            ♦ 9 7 6

                            ♣ J 8 7 5

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                      pas             pas

1♠               pas             3♣(1)         pas

4♠               pas...

(1)limit

Rezultat: 4♠ =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                    pas             pas

1♠               pas             2♣(1)         2♥

3♥              pas             3BA            pas...

(1) Drury

Rezultat: 3BA +1

Rozd. 31.  Rozd. S/NS

                            ♠ 10 7 4

                            ♥ K 8 7 2

                            ♦ A J 10 6

                            ♣ 8 3

♠ 8 6 2                                        ♠ Q J 5 3

♥ A Q 9 6 3                                 ♥ 10 5

♦ Q 9                                           ♦ 7 3 2

♣ K J 6                                        ♣ 9 7 4 2

                            ♠ A K 9

                            ♥ J 4

                            ♦ K 8 5 4

                            ♣ A Q 10 5

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

                                                      1BA

pas             2♣              pas             2♦

pas             2BA            pas             3BA

pas...

Rezultat: 3BA =

Po ataku w kiery Michał wziął na waleta i odwrócił w ten kolor. W podłożył dziewiątkę. Teraz nastąpił nieudany impas dama trefl i W odebrał trzy kiery, po czym odszedł w pika. Rozgrywający trafił damę karo i wziął 9 lew.

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’SADZKI   MIHOV

                                                       1♣(1)

1♥              2♥(2)           pas             3♣

pas             3BA            pas...

(1) Precision

(2) układ zrównoważony z zatrzymaniem pikowym

Rezultat: 3BA =

Tutaj atak nastąpił damą kier - król, dziesiątka, walet. Teraz impas dziesiątką trefl i Jacek wyrobił sobie fortę kier. Rozgrywający trafił karo, podobnie jak na drugim stole i remis.

W ostatnim rozdaniu zarabiamy 4 imp:

Rozd. 32.  Rozd. W/EW

                            ♠ J 4 3 2

                            ♥ Q 7

                            ♦ K Q 9 8 3

                            ♣ 4 2

♠ A 10 8 6                                  ♠ 9 5

♥ 8 6 4                                        ♥ A 10 9 2

♦ J 4                                             ♦ A 7 6 5

♣ Q J 9 8                                     ♣ A 7 6

                            ♠ K Q 7

                            ♥ K J 5 3

                            ♦ 10 2

                            ♣ K 10 5 3

Pokój otwarty

West          North        East           South  

GUNEV       GAWRYS    NANEV       M KLUKOWSKI

pas             pas             1♦(1)          ktr.

1♥(2)         pas             1BA            pas

pas             ktr.             pas             2♣

pas             2♦               pas...

(1) Precision

(2) transfer

Rezultat: 2♦ =

Pokój zamknięty

West          North        East           South  

KALITA       STEFANOV N’OSADZKI MIHOV

pas             pas             1♦               ktr.

1♥(1)          1BA            pas...

(1) piki

Rezultat: 1BA -1

Michał zaatakował w piki, a Jacek przepuścił (!) podłożonego ze stołu króla, nie wyrabiając rozgrywającemu dojścia do kar, które można było wyrobić.

Cały mecz kończy się wynikiem 41-28 (13.52-6.48) dla Bułgarii.