Nowe władze EBL

Podczas Mistrzostw Europy w Ostendzie odbyło się walne zgromadzenie Europejskiej Ligi Brydżowej, podczas którego m.in. wybrano władze na kadencję 2018-2022.

Po ukonstytuowaniu się nowo wybranych władz (pełna lista dalej) w skład Komitetu Zarządzającego, odpowiadającego Prezydium Zarządu EBL, weszli:

Jan Kamras - prezydent

Josef Harsanyi - I wiceprezydent

Marc de Pauw - II wiceprezydent

Eric Laurant - skarbnik

Paul Porteius - honorowy sekretarz

Igor Chalupec

Kari-Ann Opsal

Wcześniej odbyły się wybory - prezydentem EBL został wybrany Szwed Jan Kamras, a w skład 12-osobowego Komitetu Wykonawczego weszli:

IGOR CHALUPEC

Sevinc Atay (Turcja)

Peter Belcak (Słowacja)

Philippe Cronier (Francja)

Marc De Pauw (Belgia)

Josef Harsanyi (Niemcy)

Eric Laurant (Holandia)

Eitan Levy (Izrael)

Gilad Ofir (Izrael)

Jafet Olafson (Islandia)

Karl-Anne Opsal (Norwegia)

Paul Porteous (Irlandia)