PALACE CUP 2016 - day 3 - photos by Krzysztof Siwek

Tournaments are in progress - both pairs and teams

Here are some photos, you can feel the atmosphere...

Jerzy Skrzypczak, Krzysztof Pikus

Jacek Dmowski, Witalis Talar

Marie Eggeling

Ostatnie instrukcje przed startem vuegraphu

Maciej Czajkowski and Marta Wójcik

 Marek Wójcicki, Dominik Filipowicz